Wobydlerjo

Cyłkowna ličba wobydlerjow wulkeho wokrjesneho města Budyšina: 40.450

Wobydlerska struktura

Wobydlerska struktura Wobydlerjo z hłownym bydlenjom 40.450  
z toho muske 19.686 49 %
z toho žónske 20.764 51 %
     
Wobydlerjo z pódlanskim bydlenjom 1.922  
z toho muske 980 51 %
z toho žónske 942 49 %
     
Wobydlerjo po staćanstwje    
němske 38.531  
wukrajnicy w cyłku 1.919 4,7 %
mjez nimi ze statow EU 421  
     
Hustosć wobydlerstwa (wobydler na km²) 607  

Statistika měšćanskich dźělow

Kelko wobydlerjow bydli w 25 měšćanskich dźělach Budyšina? Hdźe bydla w přerězku najmłódši wobydlerjo, hdźe najstarši? Wotmołwy na tute a mnohe dalše prašenja namakaće w Statistiskej rozprawje po měšćanskich dźělach.

Geografiske połoženje

Budyšin – město we wuchodnym dźělu Sakskeje w Hornjej Łužicy.

wuchodna dołhosć 14° 25'
sewjerna šěrokosć 51° 10'
  (koordinaty poćahuja so na radnicu)
   
najwyši dypk Chórowa hora (OT Słona Boršć) 268,0 m nad n.n.
najniši dypk Wjesna dróha Delnja Kina 163,4 m nad n.n.
najwyši dypk w centrumje města 219,0 m nad n.n.
najniši dypk w centrumje města 177,5 m nad n.n.

Přestrjeń

cyłkowna přestrjeń 66,63 km²  
z toho twarjenja a přisłušaca swobodna přestrjeń 10,56 km² 16 %
přestrjeń za wobchad 4,77 km² 7 %
ratarstwo/zahrodnistwowa přestrjeń 38,85 km² 58 %
lěsna přestrjeń/přestrjeń za wočerstwjenje 4,85 km² 7 %
wody 6,41 km² 10 %
dalša přestrjeń 1,19 km² 2 %

Wobchadne zwiski

zwjazkowa awtodróha (BAB) 4/E 40
zwjazkowe dróhi 6, 96, 156
wobchadne přizemjenske městno Budyšin (hač k 13 tonam dopušćene)
železniske čary do Zhorjelca, Drježdźan, Wrócławja  
mjezynarodne lětanišćo Drježdźany-Klotzsche, ca. 50 km zdalene  

Žórło: Přizjewjenski register wobydlerjow | wšitke podaća staw: 31.12.2016