Herbert Flügel bě sej wosebite zasłužby jako domizniski slědźer města Budyšina a Hornjeje Łužicy zdobył. Intensiwnje bě so w zašłych lětdźesatkach z jich stawiznami, kulturu a twarskimi pomnikami zaběrał a so za jich zdźerženje a hódnoćenje zasadźował. W mnohich publikacijach, přednoškach abo tež jako wodźer po měsće je swoju wědu dale dawał, stajnje charakterizowanu z hłubokej lubosću a česćownosću za tute město a krajinu a jeje wobydlerjow. Wón skutkowaše we wjacorych towarstwach , mj. dr. w staroměšćanskim towarstwje "Altstadtverein" a w přećelstwowym kruhu Łužiske hudźbne lěćo "Freundeskreis Lausitzer Musiksommer". Njezapomnity je jeho přinošk k 1000-lětnemu swjedźenjej města: cyły dia-film wo Budyšinje. Hač do wysokeje staroby wobdźěli so Herbert Flügel aktiwnje na duchownym a kulturnym žiwjenju města.

Herbert Flügel narodźi so 1908 w Ellefeldźe (Vogtlandska). Swójba přesydli so 1921 na nanowsku ležownosć do Wehrsdorf. Jutry 1922 zastupi do Krajnostawskeje wyšeje šule w Budyšinje a złoži tu 1928 abituru. Na to absolwowaše na Alma Mater Lipsiensis při Lipšćanskim pedagogiskim instituće wučerski studij za ludowe šule. Wón bě – hač na wojersku słužbu a wójnsku jatbu – mnohe lětdźesatki wučer na wšelakich šulach. Wot 1948 bydleše w Budyšinje.

Na swojim posedźenju dnja 27. junija 2006 bě měšćanska rada jednohłósnje wobzamknyła, Herberta Flügela za swój žiwjenski skutk z čestnej wobydlerskej dostojnosću wuznamjenić. Z rukow wyšeho měšćanosty Christiana Schramma přija wysoke počesćenje dnja 17. julija 2006 w awli dźensnišeho Powołanskeho centruma za hospodarstwo, potajkim na městnosći, hdźež bě Herbert Flügel swoje abiturne wuswědčenje dóstał. Lawdaciju dźeržeše dr. Siegfried Seifert, sam čestny wobydler města Budyšina.