Měšćanska rada twori za wěste nadawkowe polo wobzamkowace wuběrki. We wuběrkach skutkuja wyši měšćanosta a dalši čłonojo wuběrkow.

Wobzamkowace wuběrki su

 • hłowny wuběrk
 • finančny wuběrk
 • twarski wuběrk
 • socialny wuběrk

We wobzamkowacych wuběrkach skutkuja wyši měšćanosća jako předsyda a stajnje 8 měšćanskich radźićelow. We wobłuku jich zamołwitosće rozsudźa wuběrki na městnje měšćanskeje rady. Zamołwitosće rjaduja so we hłownych wustawkach města (Hauptsatzung der Stadt Bautzen (PDF)).

Hłowny wuběrk

předsyda: wyši měšćanosta Alexander Ahrens

Hłowny wuběrk je zamołwity za
 • naležnosće powšitkowneho zarjadnistwa
 • personalne naležnosće
 • šulske naležnosće
 • kulturne naležnosće a sport
 • naležnosće pruwowanja
 • wólby, statistiki, ličenja
 • naležnosće měšćanskeho wuwića
čłonojo/naměstnicy
 • Monika Vetter/Tobias Schilling – CDU
 • Katja Gerhardi – CDU/dr. Dirk Lübke – swobodni radźićeljo
 • Carsten Hauptman/Jörg Drews – BBBz
 • dr. Lutz Peuckert/Karin Kluge – BBBz
 • Astrid Riechmann/Roland Fleischer – SPD
 • Cornelia Heyser/Andrea Kubank – Lěwica
 • Sieghard Albert/Udo Pillasch – AfD
 • Oliver Helbing/Uwe Panitz – AfD

Financny wuběrk

předsyda: wyši měšćanosta Alexander Ahrens

Financny wuběrk je zamołwity za
 • financne naležnosće
 • prawniske zwady a wurunanja
 • hospodarske spěchowanje
 • wične naležnosće
 • lěsnistwo a hońtwjerstwo
 • porjadowe a wěstotne zarjadnistwo
 • přikazy na hospodarske předewzaćelstwa, w měšćanskich rukach resp. w kotrymž je město z čłonom
 • wosebite a rukowaćelske zamóženstwo
čłonojo/naměstnicy
 • Bodo Thieman/Carsten Kalauch – CDU
 • dr. Dirk Lübke  – swobodny radźićel/ Anne-Christin Eule – CDU
 • Steffen Tech/Jörg Drews – BBBz
 • Stefan Mücke/Mike Hauschild – FDP
 • Roland Fleischer/Astrid Riechmann – SPD
 • Andrea Kubank/Steffen Grundmann – Lěwica
 • Sieghard Albert/Uwe Panitz – AfD
 • Udo Pillasch/Bernd Pöthe – AfD

Twarski wuběrk

předsyda: wyši měšćanosta Alexander Ahrens

Twarski wuběrk je zamołwity za
 • twarske naležnosće
 • spřistupnjenske a dróhotwarske naležnosće kaž tež wopłóčkoweho wotedawka
 • zastaranske naležnosće kaž tež wotstronjowanja wotpadkow a wopłóčkow
 • pohrjebne a pohrjebnišćowe naležnosće
 • hladanje krajiny
 • wobswětoškit
čłonojo/ naměstnicy
 • Heinrich Schleppers/Tobias Schilling – CDU
 • Carsten Kalauch/Anne-Christin Eule – CDU
 • Jörg Drews/Carsten Hauptman – BBBz
 • Mike Hauschild/Stefan Mücke – FDP
 • Claus Gruhl/Jonas Löschau – ZELENI
 • Steffen Grundmann/Cornelia Heyser – Lěwica
 • Uwe Herold/Udo Pillasch– AfD
 • Bernd Pöthe/Paul Neuman – AfD

Socialny wuběrk

předsyda: wyši měšćanosta Alexander Ahrens

Socialny wuběrk je zamołwity za
 • dźěćace a młodźinske naležnosće
 • naležnosće wuměnkarjow
 • naležnosće runostajenja žony a muža
 • dalše socialne naležnosće
čłonojo/naměstnicy
 • Katja Gerhardi/Monika Vetter – CDU
 • Tobias Schilling/Heinrich Schleppers – CDU
 • Karin Kluge/dr. Lutz Peuckert – BBBz
 • Stephan Juros/Carsten Hauptman – BBBz
 • Jonas Löschau/Claus Gruhl – ZELENI
 • Steffen Grundman/Cornalia Heyser –  Lěwica
 • Oliver Helbing/Sieghard Albert – AfD
 • Paul Neuman/Uwe Panitz – AfD