Štó je za přizamknjenje mojich wopłóčkow zamołwity? Hdźe dóstanu swójbny pas? Hdźe přizjewju narodźenje dźěsća? W tutym wobłuku namakaće spěšnje praweho narěčenskeho partnera za swoju naležnosć.

Weiter auf der deutschen Seite.