Wodźacy wobraz Budyšin 2020

Budyšin 2005:

  • 42.000 wobydlerjow
  • sylne wotpućowanje, komplikowane dźěłowe wiki
  • kulturelne srjedźišćo serbskeho ludu
  • demografiska změna jako centralny problem
  • snadne komunalne srědki z mało rumom za dobrowólne wukony