Dźěłowy kruh za serbske naležnosće poradźuje wyšeho měšćanostu we wšěch serbskich naležnosćach. Prawniski zakład tworja wustawki Města Budyšin k spěchowanju serbskeje rěče a kultury. Dźěłowy kruh dohladuje přesadźenje tutych wustawkow.

Měšćanska rada woli čłonow dźěłoweho kruha. Wotpowědna politiska skupina namjetuje kandidatow za přisłušne městna. Wěcywustojnych wobydlerjow powoła měšćanska rada. Dźěłowy kruh woli ze swojeje srjedźizny rěčnika, kotryž posedźenja nawjeduje a lětnje w 1. Kwartalu rozprawu před měšćanskej radu woteda. Dźěłowy kruh schadźuje so znajmjeńša jónu wob lěto.

čłonojo
  • Wirt, Benjamin – wěcywustojny wobydler – rěčnik
  • Schleppers, Heinrich – měšćanski radźićel, CDU – zastupowacy rěčnik
  • Lešawa, Jonas – měšćanski radźićel, ZELENI
  • Schilling, Tobias – měšćanski radźićel, CDU
  • Neuman, Pawoł – měšćanski radźićel, AfD
  • Kubańk, Andrea – měšćanska radźićelka, Lěwica
  • dr. Hozyna, Susanne – wěcywustojna wobydlerka
  • Bałcar, Měrćin – wěcywustojny wobydler
  • Budar, Jan – wěcywustojny wobydler