W twarjenju něhdyšeje "stasi-kłódy" Budyšin II w Budyskej wilowej štwórći je dźensa wopomnišćo. Tule dopomina so na wopory wobeju Budyskeju jastwow. W chłostarnjach Budyšin I a Budyšin II běchu za čas nacionalsocializma, sowjetskeje wobsadki a SED-diktatury politiscy přećiwnicy pod nječłowjeskimi jastwowymi poměrami zajeći. Stajna wustajeńca dokumentuje ćerpjenja woporow a pokazuje na politisko-historiske zwiski. Widźeć su dale na přikład w originalu zdźeržane arestowe cele, trakt za izolowanych jatych a dwory za swobodne wuchodźowanje prjedawšeje wosebiteje MfS-chłostarnje Budyšin II.