Wot lěta 2017 ma Budyšin wobydlerski etat. Tola puć mjez ideju a přesadźenjom projektow běše dołhi a komplikowany. Po noworjadowanju přez měšćansku radu so to wot hnydom změni.

Kak funguje Budyski wobydlerski etat?
Kóžde lěto steja maksimalnje 10.000 eurow za wutrobite projekty k dispoziciji. Namjety a próstwy wobydlerjow móžeja so hač do 29. februara 2020 za běžne lěto zapodać. W měrcu/aprylu rozsudźi financny wuběrk wo přesadźenju w běžnym hospodarskim lěće.

Kak so z próstwami postupuje?
Próstwy so w běrowje wyšeho měšćanosty pod e-mail-adresu buergerhaushalt(at)bautzen.de přijimuja. Po tym so próstwy za fachowe posudźowanje w zarjadnistwje rozdźěleja. Přisłušne zarjady pohódnoća potom, hač su naprawy we wobłuku wobydlerskeho etata přesadźomne.

Štó rozsudźi wo próstwach?
Próstwy a fachowe hódnoćenja so financnemu wuběrkej předpołoža. Tutón rozsudźi w zjawnym posedźenju, kotre próstwy a ideje móžeja so spěchować.

Što móže so přez wobydlerski etat spěchować a što nic?
Hač dźe wo wozelenje w bydlenskej štwórći, wo swjedźenje w měšćanskich štwórćach, wo papjerniki, podpěru zarjadowanja, knižnu celu za měšćanski dźěl, nowu parkowu ławku – zasadnje su móžnosće nałožowanja na dobro zhromadnosće w měšćanskich dźělach mnohorazne.

Njepřesadźomne su inwestiwne předewzaća, potajkim tajke projekty, kotrež zawinuja dołhodobne wudźeržowanske kóšty. K nim liči twar hrajkanišćow abo kolesowarskich šćežkow a pućikow za pěšich. Tež projekty, kotrež njesteja ani w měšćanskej zamołwitosći ani na měšćanskej pódźe, njehodźa so spěchować. Tole płaći runje tak za personalne kóšty towarstwow.

Hač do hdy dyrbja so próstwy zapodać?
Za wobydlerski etat smědźa wobydlerjo přez cyłe lěto ideje přizjewjeć, za běžne lěto pak jenož do februara. W měrcu/aprylu rozsudźi potom financny wuběrk wo přesadźenju.