witamy Was wutrobnje na internetowych stronach města Budyšina. W rubrice „Wobydlerjo, Radnica, Politika“ namakaće dobry přehlad wo strukturje a nadawkach měšćanskeho zarjadnistwa kaž tež aktualne wodźace planowanja za naše město. Z portalom „Naležnosće A-Z“ („Anliegen A-Z“) móžeće lochko praweho narěčenskeho partnera za swoju naležnosć namakać.

 

Nowosće a nařěčenscy partnerojo z měšćanskeje rady, sydlišćowych radow a dalšich gremijow namakaće tule runje tak kaž w měšćanskim portreće mnohe ličby a fakty k našemu wjace hač 1000lětnemu městu. We wobłuku Wobdźělenje wobydlerjow („Bürgerbeteiligung“) předstajamy Wam aktualne projekty z Budyskeho wobydlerskeho dialoga.

Alexander Ahrens, wyši měšćanosta (OB)