Jako Wulke wokrjesne město skića měšćanske zarjadnistwo Budyšin zajimawe móžnosće a wěste dźěłowe městna. Tuchwilu je wjace hač 400 sobudźěłaćerkow a sobudźěłaćerjow w měšćanskim zarjadnistwje a jeho wotrjadach přistajene.

Wupisanja městnow

Aktualne wupisanja městnow měšćanskeho zarjadnistwa Budyšin namakaće we wobłuku Wupisanja.

Wukubłanje

Tuchwilu absolwuje 12 wukubłujomnych (wučomnikow) swoje wukubłanje w měšćanskim zarjadnistwje Budyšin. Sćěhowace wukubłanja so tučasnje poskićuja:

  • fachowi přistajeni w zarjadnistwje (fachowy směr Krajne a komunalne zarjadnistwo)
  • fachowi přistajeni za medijowe a informaciske słužby, fachowy směr Biblioteka
  • fachowi přistajeni za medijowe a informaciske słužby, fachowy směr Archiw
  • Wohnjowy mišter
  • Bachelor of arts (B.A.), wobłuk Socialne dźěło, fachowy směr Elementarna pedagogika

Fałdowanske łopjeno Wukubłanje

Dobrowólne socialne lěto (FSJ)

FSJ je dobrowólna socialna słužba za młodostnych a młodych dorosćenych, kotřiž su połnočasowu šulsku winowatosć spjelnili a swoje 27. žiwjenske lěto hišće docpěli njejsu. Sćěhowace zasadźenske wobłuki su w měšćanskim zarjadnistwje móžne: měšćanska biblioteka, dźěćaca a młodźinska biblioteka, kulturny běrow. W cyłku poskićuje město lětnje pjeć FSJ-městnow jako nošer zasadźenskich městnow.

Wolontariat

W Muzeju Budyšin su wolontariaty w sćěhowacych wobłukach móžne:

  • wolontariat Muzejowa pedagogika
  • wolontariat Archeologija
  • wolontariat Public relations a marketing
Praktikumy

Runje tak móža so w měšćanskim zarjadnistwje Budyšin praktikumy w ramiku 9. šulskeho lěta, winowatostne praktikumy jako wobstatk wukubłanja abo studija absolwować.

Měšćanske zarjadnistwo Budyšin, inkl. Muzej, Archiwny zwjazk Měšćanski archiw/Statny filialny archiw a Měšćanska biblioteka, kaž tež dźěćace dnjowe přebywanišća w nošerstwje města Budyšina wobdźěleja so na akciskim dnju „genialsozial“ Sakskeje młodźinskeje załožby.