Jako Wulke wokrjesne město skića měšćanske zarjadnistwo Budyšin zajimawe móžnosće a wěste dźěłowe městna. Tuchwilu je wjace hač 400 sobudźěłaćerkow a sobudźěłaćerjow w měšćanskim zarjadnistwje a jeho wotrjadach přistajene.