GMA, t. r. Towaršnosć za přeslědźenje wikow a wotbytka zwr, běrow Erfurt, dósta w měrcu 2007 wot města Budyšina nadawk za wudźěłanje cyłoměšćanskeho posudka wo drobnym wikowanju. Přepytowanje měješe jako zakład za strategisce a městotwarsce znjesliwe wuwiće drobnowikowanja na teritoriju města słužić, při čimž zawěsćenju centralnych zastaranskich wobłukow wotpowědnje § 34 wotst. 3 BauGB, § 11 wotst. 3 BauNVO kaž tež § 9 wotst. 2a BauGB wusahowacy wuznam připadny.

 

Dalepisanje koncepta za stejnišća a srjedźišća drobnowikowanja města Budyšina z lěta 2012

BBE Wikowanske poradźowanje tzwr, wotnožka Lipsk, dósta wot města Budyšina nadawk k dalepisanju koncepta za stejnišća a srjedźišća na zakładźe aktualnych městotwarskich zaměrow.

 

Přepytowanje wuwića k zesylnjenju centralnoměstneje funkcije města Budyšina

Město Budyšin přepoda ze zrěčenjom wot 26. julija 2009 poradźowarni za předewzaća BBE RETAIL EXPERTS tzwr & co. KG nadawk k wudźěłanju wuwićoweje koncepcije k zesylnjenju centralnoměstneje funkcije.