Z nazornym wobrazom dóstanjeće dospołny přehlad wo natwarje a strukturje měšćanskeho zarjadnistwa w Budyšinje. Zo byšće wjace wo jednotliwych zarjadach a wotrjadach a wo jich nadawkach zhonili, klikńće prosće na wotpowědne polo.