Na zakładźe strukturneje změny w zańdźenych lětach nasta rjad njewužiwanych abo mjenje wužiwanych twarjenjow a płoninow. Tute objekty buchu systematisce registrowane a z pomocu planowanskich, hospodarskich a ekologiskich wuwićowych potencialow pohódnoćene, zo by so trajnoskutkowne wužiwanje resp. zwužitkowanje zawěsćiło.

Wudźěłanje fachoweho dźěla za njewužiwane płoniny zmóžnja městu Budyšinej, přehlad wo wobstejacych objektach docpěć kaž tež so wo přiražki z programow za rewitalizaciju njewužiwanych płoninow prócować. Spěchowanske wuměnjenja maja so při tym stajnje wobkedźbować.