W budynku byłego więzienia Służb Bezpieczeństwa NRD tzw. „Stasi-Knast“ Bautzen II w budziszyńskiej dzielnicy willowej znajduje się szczególne Miejsce Pamięci. Tutaj wspomina się ofiary dwóch budziszyńskich więzień W zakładach karnych Bautzen I i II przetrzymywano w nieludzkich warunkach więźniow politycznych zarówno w czasach Narodowego Socjalizmu, jak i okupacji sowieckiej czy dyktatury SED. Stała wystawa dokumentuje cierpienia ofiar i ukazuje historyczno-polityczne tło tamtych czasów. Zwiedzać można w dalszym ciągu zachowane byłe cele, trakt izolacyjny czy dziedzińce spacerowe więźniów dawnego zakładu specjalnego MfS-Sonderhaftanstalt Bautzen II.