Państwa Firma szuka nowej lokalizacji do produkcji? Chcą Państwo inwestować i potrzebują funduszy? Firma potrzebuje pomocy przy składaniu podań i uzyskiwaniu pozwoleń? Szukają Państwo kontaku do innych firm w Państwa branży? Biuro wspierania gospodarki Miasta Budziszyna utrzymuje kontakty z istniejącymi tutaj przedsiębiorstwami i zachęca nowe firmy do osiedlania się. Do ważnych zadań biura należy również promocja turystyki i rozwój handlu w centrum miasta.

3 działy wspierania gospodarki w mieście Budziszyn

Rozwój gospodarczy / opieka nad obecnymi firmami
 • Pozyskiwanie nowych firm
 • Projekt „Przedsiębiorstwa myślą przyszłościowo“
 • Projekt „Pogodzić rodzinę z pracą zawodową“
 • Forum przyszłości Budziszyn od 2017, jeden raz w roku
 • Długa noc przemysłu i rzemiosła od 2018, jeden raz w roku
 • Przymierze specjalistów (Fachkräfteallianz)
 • Studenci odwiedzają przedsiębiorstwa
 • Organizacja dni projektów róznych branż (IT)
 • Udział w targach dla specjalistów
 • Rozwój terenów miasta i terenów przemysłowych
 • Sieci współpracy
 • Odwiedzanie firm
 • Budziszyńskie Dni Przedsiębiorcy
 • Cross-Table-Dinner
 • Rozbudowa sieci szybkiego internetu (powiat)
Handel detaliczny / Rozwój w centrum miasta
 • Proces „Serwis-jakość -Saksonia“ (Miasto jakości)
 • Citymanagement
 • Sprzedawcy myślą przyszłościowo
 • Organizacja imprez (m.in. Wielkanoc, Rynek jesienny czy, Romantica)
 • Zarządzanie pustymi lokalami i sklepami
 • Praca w sieciach np. Towarzystwo Interesów Śródmieścia (IGIS), Śródmieście Budziszyn tz..
 • Plan B ochrony głównych obszarów zaopatrzenia
 • Godziny otwarcia w niedzielę
 • WiFi w śródmieściu
Turystyka
 • Przygotowanie koncepcji turystycznej 2017
 • Prezentacja na targach (m.in. CMT, ITB, RDA)
 • Rozwój obszarów turystycznych np. wokól zapory wodnej czy Góry Czorneboh
 • Rozbudowa koncepcji „Wieże“
 • Współpraca w sieci np. Wspólnoty reklamowej czy obszarowej
 • Rozwój systemu parkingowego dla turystów
 • Udział w opracowaniu koncepcji ścieżek rowerowych