Helga Schwarz urodziła się w 1928 w Budziszynie. Po studiach w Wyższej Szkole Muzycznej w Lipsku i eksternistycznie zdanym egzaminie państwowym z matematyki była w latach 1953–1988 nauczucielką muzyki i matematyki w Rozszerzonej Szkole Średniej im. „Friedrich Schiller“ w Budziszynie. Tutaj założyła w roku 1953 istniejący do dziś chór szkolny „Chor der Friedrich-Schiller-Schule“. Przez wiele lat organizowała znane ponadregionalnie seminaria dla dyrygentów chórów.

W czasie kilkudziesięcioletniej działalności jako nauczycielka muzyki zaszczepiła wielu pokoleniom uczniów miłość do muzyki oraz dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu przyczyniła się do tego, że humanistyczna kultura muzyczna przetrwała czasy, które ustalały inne ideologiczne akcenty. Jej uczniowie wspominają do dziś prowadzone przez nią lekcje, ktore były dalekie od propagowanych ideologicznie wytycznych z tamtych czasów, co czyniło ją wyraźnym wyjątkiem.

Obok zadań w szkole wnosiła muzykę do przestrzeni publicznej i oprócz koncertów szkolnych realizowała inne przedstawienia (np. „Judas Maccabäus“, „Bastien und Bastienne“, Wagner-Konzert), częściowo ze sławnymi solistami. Po przejściu na emeryturę angażowała się nadal w życie kulturalne i muzyczne miasta Budziszyna. Na dwa lata objeła nieobsadzone miejsce kierownika Szkoły Muzycznej. Przy tym udało się jej przeprowadzić w latach przełomu (zjednoczenia Niemiec) przez wszelkie przeciwności tą tak ważna placówkę dla muzycznego kształcenia młodzieży.

W maju 1997 roku była współzałożycielką Fundacji KościołaTaucher, w której pomijając małą przerwę była przewodniczącą. Fundacja przyczyniła się zdecydowanie do uratowania niszczejącego Kościoła Taucher i odnowienia jego renesansowego portalu. Oczywiście uczestniczyła tutaj zdecydowanie przy organizacji koncertów na rzecz kościoła. Była też członkiem Komisji Muzycznej w Parafii Ewangelicko-Luterańskiej i działała aktywnie w ewangelickim chórze katedralnym.