Siła kreatywna i wartości artystyczne tradycji Serbołużyczan są głównym źródłem inspiracji Serbołużyckiego Zespołu Narodowego. Zespół powstał w roku 1952 z inicjatywy Domowiny, organizacji dachowej Serbołużyczan. Zespół składający się z baletu, chóru i orkiestry wspierany jest przez Fundację Serbołużycką (Stiftung für das Sorbsiche Volk). Jego główne zadanie to zachowanie, pielęgnowanie i rozwijanie kultury oraz tradycji serbołużyckich.

Do repertuaru zespołu należy zarówno współczesny teatr muzyczny, jak i przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje pieśni i tańców ludowych oraz współczesne interpretacje dzieł klasycznych serbołużyckiej i międzynarodowej literatury muzycznej. Serbołużycki Zespół Narodowy dzięki swojemu wielonarodowemu składowi nie tylko łączy tradycje z nowczesnością, wspiera porozumienie pomiedzy Serbołużyczanami i innymi narodami zamieszkującymi region, również wzbogaca go twórczo i artystycznie, co owocuje w postaci niezwykle pięknych i oryginalnych przedstawień.

Sorbisches National-Ensemble gGmbH

Äußere Lauenstraße 2
02625 Bautzen

Phone +49 3591 3580
Fax +49 3591 43096
ticket©sne-gmbh.com
www.sne-bautzen.de