Tvůrčí síla a umělecké hodnoty srbských tradic jsou zdrojem inspirace tvorby Srbského národního ansámblu. Tato umělecká skupina byla založena v roce 1952 z podnětu Domowiny, národního zastřešujícího svazu lužických Srbů. Podporován Nadací pro srbský lid se skupina věnuje, udržuje a rozvíjí v profesionálních odděleních balet, sbor a orchestr kulturní tradici Srbů.

Do repertoáru ansámblu patří soudobé hudební divadlo, stejně jako z generace na generaci předávané tance, ale i interpretace klasických děl srbských a mezinárodních hudebních dějin jsou v programu zastoupeny. Multinacionální ansámbl při tom ztělesňuje porozumění mezi tradicí a modernou, mezi Srby a jinými národy, které spolu v tomto regionu žijí a tím tvoří mimořádný umělecký potenciál.

Sorbisches National-Ensemble gGmbH

Äußere Lauenstraße 2
02625 Bautzen

Phone +49 3591 3580
Fax +49 3591 43096
ticket©sne-gmbh.com
www.sne-bautzen.de