Srbské tradice a zvyky k různým příležitostem jsou dodnes dodržovány a často byly převzaty i německým obyvatelstvem.

Ptačí svatba

Velmi rozšířená Ptačí svatba/Ptači kwas, jeden z nejoblíbenějších zvyků všech dětí. Ráno 25. ledna musí být položen talíř na parapet, na který pak dostanou sladkosti a speciální pečivo. To jsou symbolické dary ptáků, kteří v tento den slaví svatbu jako poděkování dětem za pilné plnění krmítek za dlouhých zimních dní. Ptačí svatbu oslavují v mnohých školkách a školách v celé Lužici, kdy se děti převléknou za ptačí svatební společnost, mnohdy do krojů katolických Srbů.

Velikonoční jízdy

Tato živá tradice je v Budyšíně pěstována již po mnohá století. S přerušeními z nejrůznějších důvodů jsou v dnešní době Velikonoční jízdy pevnou veličinou v životě především srbské katolické obce v Budyšíně. Každý rok nese více než 50 jezdců s jejich koňmi velikonoční poselství o zmrtvýchvstání hluboko do budyšínského okolí. Během procesí do sousedního Radiboru a zpět zpívají písně a modlitby velikonoční jezdci v Srbštině o zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Srbské velikonoční jízdy v Budyšíně, ale i v okolních obcích, představují významnou náboženskou a národní událost.

Pálení čarodějnic

30. dubna se koná především na vesnicích, ale i v Budyšíně pálení čarodějnic (Chodojtypalenje). Když se začne stmívat, jsou zapalovány velké ohně, na jejichž vrcholu sedí čarodějnice. Tento zvyk patří k tradici vyhánění zimy a jako obrana proti škodám pro lidi a zvířata.

„Camprování“ (Zampern)

Důležitý zvyk masopustu je „camprování“, které je velice oblíbené především ve střední Lužici. Zde chodí dospělí od domu k domu, aby nasbírali na masopustní oslavu dostatek peněz, kořalky a dalších darů.

Trh se srbskými velikonočními vejci

Trh se srbskými velikonočními vejci, každý rok pět týdnů před Velikonoci, je se svými umělecky zdobenými pestrobarevnými srbskými velikonočními vejci atrakcí pro tisíce lidí. Návštěvníci mají možnost, přihlížet umělcům při tom, jak vejce voskují, barví, leští nebo vyškrabují rozmanité vzory do skořápky. Můžou si ale také sami zkusit různé techniky a při koupi volit z bohaté nabídky již ozdobených velikonočních vajec.

Májka

Na vesnicích okolo Budyšína je mimoto možné zažít stavění májky a házení májkou.

Koleda

V Horní Lužici chodí děti a mládež převlečeni na koledu od domu k domu a prosí si malé dary; většinou dostávají sladkosti. Tyto obchůzky se konají u katolických Srbů o masopustu a na svatého Martina.