Herbert Flügel se obzvlášť zasloužil svým zkoumáním všeho spojeného s městem Budyšínem a Horní Lužice. V uplynulých desetiletích se intenzivně zabýval jejich historií, kulturou a stavebními památkami a snažil se o jejich zachování a uznání. V mnohých publikacích, přednáškách a také jako městský průvodce předával své vědomosti dál, vždy s hlubokou láskou a úctou k tomuto městu a krajině a jejímu obyvatelstvu. Byl členem v několika sjednoceních, m.j. ve Spolku pro Staré Měst a Přátel Lužického hudebního léta. Nezapomenutelný je jeho příspěvek k 1000 letému výročí města: film z diapozitivů o Budyšíně. Až do vysokého věku se Herbert Flügel účastnil duchovního a kulturního života ve městě.

Herbert Flügel byl narozen v roce 1908 v Ellefeld (Vogtland). V roce 1921 přesídlila jeho rodina na otcovské pozemky ve Wehrsdorfu. Vstoupil na střední školu v Budyšíně a odmaturoval na ní v roce 1928. Následně absolvoval studium učitelského povolání na Alma Mater Lipsiensis na pedagogickém institutu Lipsko. Pouze s přerušením vojenskou službou a válečným zajetím byl mnoho desetiletí učitelem na různých školách. Od roku 1948 žije v Budyšíně.

Při svém jednání dne 27. června 2006 odsouhlasila městská rada jednohlasně, ocenit Herberta Flügela za jeho celoživotní práci čestným občanstvím. Z rukou primátora Christiana Schramma převzal toto vysoké ocenění dne 17. července 2006 v Aule dnešního Hospodářského školícího centra Budyšín, na stejném místě, kde dostal Herbert Flügel před lety i své maturitní vysvědčení. Laudatio držel Dr. Siegfried Seifert, sám čestný občan města Budyšína.