Poprvé zmínil Budyšín jako Budissin kronikář Thietmar z Merseburgu v roce 1002. Před tím byla již skála osídlena východními Germány a Milčany, kteří neustále navzájem bojovali o sídelní právo. 1868 proběhlo přejmenování z Budissin na Bautzen (Budyšín). V roce 2002, dvanáct let po sjednocení Německa a deset let od začátku rozsáhlé sanace celého města, proběhly velké oslavy 1000 letého městského jubilea.

Přehled budyšínské historie

8000 př. Kr. sídliště v době kamenné
3. stol. východogermánské osídlení
7. stol. přistěhování slovanských Milčanů
1002 první písemná zmínka o „Budusin“
1018 Budyšínský smír mezi Německem a Polskem
nejspíš 1213 ustanovení rady na výzvu krále Otakara I. z Čech za účelem stavby kamenné radnice
1240 první doložená zmínka o městském právu
1250 práva samostatné komuny
1346 založení svazku měst s Görlitz, Kamenz, Lauban, Löbau, Zittau
1391 právo volby městské rady
1405 velké povstání řemeslníků
1429/1431 neúspěšné obléhání Husity
1524 založení evangelické církve v Budyšíně, chrám sv. Petra se stává simultánním kostelem
1634 rozsáhlé zničení města švédskými vojsky
1635 příslušnost k Sasku
1709 velký městský požár
1813 bitva u Budyšína
1815 rozpuštění svazku měst z důvodu rozdělení Horní Lužice
1846 zřízení železničního spojení Drážďany-Budyšín
1868 úřední přejmenování z Budissin na Bautzen (Budyšín)
1872 vznik první německé školní hvězdárny
1888–1891 vystavení nového kostela Maria-a-Martha na dnešním náměstí August-Bebel
1897–1904 vystavení „Wendischen Hauses“ („Srbského domu“) (1945 zničeno)
1902 Budyšín obdržel od saského krále Jiřího „Rietschel-Giebel“ (sousoší od Enrnsta Rietschelho), který byl umístěn v městském divadle na hradě
1902–1906 vystavení justiční budovy
1904 saská zemská věznice byla předána k užívání
1908–1909 vystavení mostu „Korunního prince“, dnešní „Most míru“ (Friedensbrücke)
1912 slavnostní otevření městského muzea
Založení Domowiny jako zastřešující svaz všech srbských spolků
1913 připojení Strehly k Budyšínu
1917 v Budyšíně je obětováno 11 kostelních a jiných zvonů zbrojnímu průmyslu
1920 otevření veřejného koupaliště
1921 znovuzřízení Míšeňského biskupství papežem Benedikten XV. se sídlem v Budyšíně. Kapitula se stala katedrální kapitulou a chrám svatého Petra katedrálou biskupství Míšeň.
1922 připojení Seidau k Budyšínu
1925 založení kláštera Františkánek nejsvatějšího svatosti biskupem Christianem Schreiberem v Budyšíně (Klosterstraße)
1928 první oficiální velikonoční procesí z Budyšína do Radiboru od konce 18. stol.
1933 tisíciletá slavnost rozšíření Míšeňských zemí o území Milčanů, jedna z částí pozdější Horní Lužice
1933–1989 Od 1933 bylo Nacionalisty z politických důvodů uvězněno mnoho lidí ve vězení Bautzen I (postavené v roce 1904 v Braitscheid-Str.). Po válce využívali sovětské okupační síly toto vězení jako „speciální oddělení“. Do roku 1956 zemřelo více než 3000 vězňů z důvodu nelidských vězeňských podmínek. Do roku 1989 je Bautzen I jedním z největších vězení NDR, ve kterém jsou vedle kriminálníků opět opakovaně vězněni lidé z politických důvodů.
1933–1989 Také v roce 1906 ve Weigangstraße vybudovaném vězení Bautzen II byli v době národního socializmu a sovětské okupace uvězněni mnozí političtí vězni. Od roku 1949 používala NDR toto malé vězení opakovaně k uvěznění politických vězňů. Od roku 1956 do 1989 sloužil tento dům Státní bezpečnosti NDR jako speciální vězení.
1938 Pronásledování židů žijících v Budyšíně a ničení jejich majetku v rámci „říšské křišťálové noci“
1944 zřízení pobočky koncentračního tábora Groß-Rosen ve „Waggonbau“ (továrna na výrobu železničních vozů)
1945 Budování obrany města proti spojeneckým silám před koncem války. Během bojů bylo zničeno téměř 10% obytných domů, která představovala asi 34% bytů v celém městě. 18 mostů, 35 veřejných budov, 46 malých podniků, 23 středně velkých podniků bylo zničeno úplně. V Budyšíně bylo zabito na obou stranách cca. 6500 vojáků a (podle rozporných statistik) asi 350 civilistů.
1966–1989 7 festivalů srbské kultury
1969 zbourání městského divadla (se sousoším na Kornmarktu) a „Brány bohatých“ (Reichentor)
1973–1975 Výstavba sídliště „Dr.-Salvador-Allende-Straße“ (1500 bytů)
1974 dokončení vodní nádrže „Talsperre Bautzen“
1975 výstavba Německo-srbského lidového divadla
1977–1987 výstavba sídliště Gesundbrunnen (5 900 bytů)
1991 Znovuzaložení svazku obcí
Založení „Nadace pro srbský lid“ („Stiftung für das sorbische Volk“)
1992 Ustanovení plánu sanace Starého Města

Budyšín 1992
Účastníci semináře firmy Bikom GmbH Bautzen vytvořili tento film v roce 1992. Jejich cílem bylo prezentovat Budyšín se všemi jeho problémy, ale také krásami a pamětihodnostmi. Vedle interview s primátorem panem Schrammem je město představeno v celé své kráse.
1994 Niederkaina a Stiebitz se stávají městskými částmi Budyšína
1995 jmenování „Velkého krajského města“
1999 Kleinwelka se stává městskou částí Budyšína
2002 oslavy 1000 letého výročí prvního písemného záznamu
2003 začátek bourání jednotlivých panelových domů na sídlišti Gesundbrunnen
2005 ustanovení vyhlášky „Budyšín 2020“ městskou radou
2007 První položení „Stolpersteinen“ (upomínkových kamenů) na památku židovských spoluobčanů umělcem Gunterem Demnigem v Budyšíně
2008 srbské školní centrum zahajuje po obsáhle přestavbě svou školní činnost
2010 povodeň v Budyšíně