Jako zajímavé centrum obchodu nabízí Budyšín optimální podmínky pro investory. Na základě dobré geografické polohy v trojzemí k České republice a Polsku, v blízkosti center obchodu Drážďany, Berlín, Vratislav, Liberec a Praha stejně jako s vynikajícím dopravním spojením je Budyšín atraktivní jak pro malé a střední podniky tak i pro velké firmy.

Silné místní, samostatné Firmy tvoří solidní hospodářskou bázi centra obchodu. Dvanáct dobře rozvinutých obchodních a průmyslových zón, moderní infrastruktura stejně jako podnikům nakloněná místní správa přímo vyzívají k uskutečnění nových plánů. Budyšín je utvářen velkým množstvím středně velkých firem různých branží, ke kterým patří známé německé a mezinárodní podniky. Finální produkty a kompletní služby zásobí trh po celém světě. Výzkum a rozvoj v podnicích rozvíjejí stávající kompetence a zajišťují aktuální nabídky. Solidní finanční situace města bez dluhů je dobrým základem pro uskutečnění nových projektů a zajištění plánování po dlouhou dobu.