Dr. Siegfried Seifert byl jedním z duchovních průkopníků v období revoluce v Budyšíně a přinesl mnoho vizí k znovuoživení města. Jako ředitel chrámové klenotnice proslavil naše město i mimo náš region.

Dr. Siegfried Seifert byl narozen v roce 1936. Vystudoval teologii v Lipsku a promoval ze saské církevní historie. Od roku 1962 do 2001 byl ve službě episkopálního ordinariátu biskupství Drážďany-Míšeň. Od roku 1964 do 2001 byl vedoucím chrámového archivu a knihovny a ordinariátu, od roku 1967 správce (Domkustos) chrámu sv. Petra, od 1985 do 2001 ředitel chrámové pokladnice chrámu sv. Petra. Dr. Siegfried Seifert si udělal jméno svou důkladnou znalostí historie Horní Lužice, Saska a Čech daleko za hranice našeho města. Při vytváření města přispěl svými mnohostrannými znalostmi. Již před revolucí se snažil o zachování historického Starého Města, také po 1989 doprovázel tento proces. Jeho rozmanité znalosti o historii kostelů, města a umění v Budyšíně, Horní Lužici, Čech a Saska se zrcadlily nejen v četných pozoruhodných uveřejněních, je také při veřejných událostech vyhledávaným referentem. 1985 se Dr. Seifertovi podařilo otevřením chrámové klenotnice zpřístupnit církevní klenoty uchované v Budyšíně široké veřejnosti. Až do odchodu do důchodu byl jejím ředitelem. Prezentace Budyšínských chrámových klenot v Salcburku přineslo v roce 1992 našemu městu mezinárodní respekt, ve stejném roce zorganizoval výstavu Salcburské chrámové klenotnice v Budyšíně. Plodné vztahy vybudoval také s našimi východními sousedními zeměmi, což se zobrazovalo v jeho výstavních projektech. Dr. Seifert si svým působením zasloužil velký respekt a autoritu, čímž podporoval také jiné budyšínské archivy, muzea a zařízení.