Hledá Vaše firma nové produkční místo? Chcete investovat a potřebujete finanční podporu? Potřebuje Vaše firma pomoc při podávání žádostí a s povoleními? Hledáte kontakt s jinými firmami ve Vaší branži? Úřad pro podporu hospodářství města Budyšína udržuje kontakt se stávajícími budyšínskými podniky a usiluje o nové firmy pro své území. K nejdůležitějším úkolům patří i podpora turismu a další rozvoj obchodu v centru města.

3 pilíře podpory hospodářství ve městě Budyšíně

Rozvoj hospodářství / péče o stávající
 • Akvizice osídlování
 • Projekt „Firmy myslí na budoucnost“
 • Projekt „Kompatibilita rodiny a zaměstnání“
 • Fórum budoucnosti Budyšín od 2017 1x ročně
 • Dlouhá noc průmyslu a řemesel od 2018 1 x ročně
 • Aliance kvalifikovaných pracovníků
 • Studenti navštěvují firmy
 • Organizace projektových dní podle branží (IT)
 • Účast na veletrzích kvalifikovaných pracovníků
 • Rozvoj průmyslových zón a obchodních ploch
 • Networking
 • Návštěvy podniků
 • Budyšínské podnikatelské dny
 • Cross-Table-Dinner
 • Výstavba širokopásmého připojení (po celém kraji)
Maloobchod / rozvoj v centru města
 • Proces „Servis-kvalita Sasko“ (město kvality)
 • Citymanagement
 • Obchodníci myslí na budoucnost
 • Organizace akcí (mj. Velikonoce, podzimní trh, Romantica)
 • Management prázdných budov
 • Networking např. „Interessengemeinschaft Innenstadt (IGIS)“ (Zájmová společnost centrum města), „Innenstadt Bautzen e.V“ (Spolek středu města Budyšína).
 • B-plán k ochraně centrálních zásobovacích oblastí
 • Prodejní neděle
 • WiFi v centru města
Turismus
 • Vytvoření turistické koncepce 2017
 • Zastupování na veletrzích (mj. CMT, ITB, RDA)
 • Turistický rozvoj např. vodní nádrž, Czorneboh
 • Rozšiřování koncepce „věže“
 • Networking např. reklamní a oblastní společnosti
 • Rozvoj turistických řídících systémů
 • Spoluúčast při vytváření konceptu cyklostezek