Budyšín byl a je politickým a duchovně-kulturním centrem Srbů. Zde se nachází nejdůležitější kulturní a politická zařízení nejmenšího slovanského národa, zde jsou školy a školky, ve kterých je možné, naučit se a mluvit srbsky. Přibližně pět až deset procent obyvatel Budyšína jsou dnes srbské národnosti. Město se hlásí ke své německo-srbské kultuře a historii a ukazuje to především dvojjazyčným označením ulic a náměstí stejně jako veřejných budov.

Kontaktní partner

Srbská kulturní informace/Serbska kulturna informacija

v domě Srbů

Pracovnice a pracovníci Srbských kulturních informací zodpovědí všechny otázky k srbské historii a kultuře, organizují exkurze pro skupiny cestující za vzděláním do Budyšína/ Budyšin a do dvojjazyčné Lužice. Starají se současně o žurnalisty, filmaře a ostatní zájemce z Německa a zahraničí, pořádají výstavy a klubové večery v prostorách Kulturních informací, vytváří kulturní kalendář pro dvojjazyčnou Lužici a spolupracují s ostatními srbskými institucemi.

www.ski.sorben.com

DOMOWINA Svaz lužických Srbů/DOMOWINA Zwjazk Łužiskich Serbow

Domowina (č. vlast) byla založena v roce 1912, jako zastřešující svaz srbských spolků, od roku 1934 pracuje pod názvem „Svazek Lužických Srbů“. Domowina zastupuje zájmy srbského lidu. Pod touto premisou se Domowina konstituovala v roce 1991 nově jako zapsaný spolek s novými stanovami, který podporuje zachování a rozvoj, podporu a rozšiřování jazyka, kultury a tradic srbského lidu. Působení Domowiny ovlivňuje politickou historii a veřejné vnímání Srbů od první světové války. Sídlo je v Budyšíně/Budyšin, jako symbol používá již od 50. let tři lipové listy, které vyrůstají z kmene, který má osm kořenů.

www.domowina.de

Pracovní skupina pro srbské záležitosti

Pracovní skupina pro srbské záležitosti radí primátoru města ve všech srbských záležitostech.

Srbské muzeum

Působivé dějiny a aktivní současnost s barevnou, bohatou kulturou a báječnými zvyky – při návštěvě Srbského muzea poznáte tradiční srbský lid. Napínavá výstava pro celou rodinu přiblíží historii, řemeslo a kroje, hudbu, literaturu a umění srbského lidu.

www.sorbisches-museum.de

Německo-srbské divadlo

Německo srbské divadlo je jediným profesionálním bikulturním divadlem v Německu. Na programu jsou různé divadelní produkce v německém a srbském jazyce - muzikál, balet, opera a opereta, stejně jako mnohé koncerty. Srbské inscenace jsou přes sluchátka simultánně překládány do Němčiny.

www.theater-bautzen.de

Srbský národní ansámbl

Srbský národní ansámbl byl založen v roce 1952. Tři profesionální odvětví balet, sbor a orchestr chrání a pečují o srbské kulturní tradice. Současně se toto dále rozvíjí a je propojeno s moderním divadelním uměním. Nejdůležitějším působištěm je jejich dvojjazyčný domov.

www.sne-bautzen.de

Srbské noviny a časopisy

Většinu novin a časopisů v srbštině vydává nakladatelství Domowina. K těmto patří např. hornosrbský denní tisk „Serbske Nowiny“, dolnosrbský týdeník „Nowy Casnik“, měsíčník srbské kultury „Rozhlad“, dětský měsíčník „Płomjo“ a „Płomje“, pedagogické odborný časopis „Serbska šula“ a srbský specialista „Lětopis“. Mimoto vychází časopisy „Katolski Posoł“ pro katolické Srby a „Pomhaj Bóh“ pro evangelické Srby.

Nakladatelství „Domowina-Verlag GmbH“/Ludowe nakładnistwo Domowina

Od roku 1958 pečuje nakladatelství Domowina jako národní nakladatelství všech Srbů o celou oblast písemnictví a následuje více než 450 letou tradici. Knihy, noviny a časopisy jsou vydávány v Hornosrbštině, Dolnosrbštině a Němčině.

www.domowina-verlag.de

Smolerskě knihkupectví/Smolerjec kniharnja

MDR – Dům zemského rozhlasu Sasko, studio Budyšín/Serbski rozhłós

Rádiová stanice MDR 1 RADIO SACHSEN - SERBSKI ROZHŁÓS vysílá týdně celkem 21,5 hodin v Hornorbštině z regionálního studia v Budyšíně

  • Novinky a záznamy z dvojjazyčné Lužice nabízí tento tříhodinový program v pracovní dny od 5.00 do 8.00 hod., stejně jako v sobotu od 6.00 do 9.00 hod.
  • V neděli je na programu od 11.00 do 14.00 hod. kulturně orientovaný program pro celou rodinu v Horno- či Dolnosrbštině.
  • „Satkula“ pro mladé posluchače od 14 do 25 let je vysílána každé pondělí od 20.00 do 22.00 hod. Vlastní vysílání pro mládež v mateřštině tak malého národa jako jsou Srbové (cca. 40.000 v Sasku) je v celé Evropě jedinečné.
  • Srbská rozhlasová vysílání stanice MDR jsou k poslechu také mimo Hornolužickou UKW-frekvenci 100,4 MHz jako Live-Stream.

Pro MDR TELEVIZY produkuje Dům zemského rozhlasu v Drážďanech pod titulem „Wuhladko“ každou první sobotu v měsíci půlhodinové vysílání v hornosrbském jazyce s německými titulky, k vidění od 11.30 hod., opakování následující úterý v 5.30 hod. a v rbb-televizi v druhou sobotu v měsíci od 13.30 hod.. Každou neděli je táké „Večerníček“ vysílán v dvoukanálovém zvukovém provedení (německy a srbsky).

Sorabia-Film-Studio/Serbska filmowa skupina

Toto studio natáčí převážně krátké filmy a dokumentace o dnešním životě Srbů, o významných osobnostech a těžištích kulturního dědictví. Mimoto produkují příspěvky pro RBB – Rundfunk Berlin-Brandburg (Rozhlas Berlín-Braniborsko) – a jeho měsíční dolnosrbský magazín „Łužyca“.

Katolické bohoslužby

Liebfrauenkirche
An der Petrikirche 7
02625 Bautzen

  • neděle: 9.30 hod.
  • první a třetí úterý v měsíci: 8.00 hod.
  • první pátek v měsíci: 18.00 hod.
  • Rozjímání během půstu, v adventu, stejně jako v květnu a říjnu: čtvrtek 18 hod.

Evangelické bohoslužby

Michaeliskirche
Wendischer Kirchhof 1
02625 Bautzen

  • První neděle v měsíci: 10.00 Uhr
  • O svátcích v různých časech

Jazykové centrum Witaj/Rěčny centrum Witaj

Jazykové centrum-WITAJ je samostatným oddělením Domowiny – Svaz lužických Srbů. Úkolem jazykového centra je, vytvářet aktivity na udržení a rozšiřování srbského jazyka. Při tom stojí v popředí aktivní a autentické zprostředkování srbského jazyka ve školkách a školách. Děti a mládež zde mají možnost naučit se řeč na nejvyšší úrovni. Také děti z německy mluvících rodin se mohou naučit této řeči rozumět a také mluvit. Zprostředkování řeči probíhá na bázi prozkoušených metod.

www.witaj-sprachzentrum.de

Skupina Witaj mateřské školce „Knirpsenland“

Od roku 2001 mají děti, jejichž rodiče mají zájem, v tomto zařízení možnost naučit se v jedné WiTAJ-skupince srbštinu. Witaj praktikuje hravou formou srbsko-německou dvojjazyčnost. Děti slyší srbský jazyk a naučí se během krátké doby porozumět. Tímto jsou rozšiřovány sociální, interaktivní a kognitivní schopnosti dětí. Děti využívají možnosti využít svých znalostí v programech při různých slavnostech v rámci, ale i mimo, školky a udržují srbskou tradici.

www.awo-bautzen.de

Mateřská školka/Pěstowarnja „Jan Radyserb-Wjela“

Mateřská školka je navštěvována jak srbskými tak německými dětmi. Všechny děti jsou seznamovány se srbským jazykem a srbskými zvyky. Ve školce pracuje šest skupin podle principu Witaj. Učitelky v těchto skupinách mluví s dětmi od prvního dne výhradně srbsky. Pracují tzv. imerzní metodou, což prakticky znamená, „ponořit se do řeči“.

www.csb-militz.de

Srbské školní centrum / Serbski šulski a zetkawanski centrum

V srbském školním centru se nachází Srbská základní škola s družinou, Srbská střední škola a Srbské gymnázium. Provozovatelem je Budyšínský kraj. V letech 2007 až 2009 byl komplex budov nacházející se v severní části centra města renovován a rozšířen.

Srbská základní škola/Serbska zakładna šula
Škola pro srbské děti a německé děti, které se chtějí naučit srbsky.

Srbská střední škola/Serbska srjedźna šula
www.sorbische-ms-bautzen.de

Srbské gymnázium/Serbski gymnazij
www.sorbisches-gymnasium.de

Srbská odborná škola sociální pedagogiky u BSZ (Školící centrum Budyšín)/Serbska fachowa šula za socialnu pedagogiku

Srbská odborná škola sociálních věd/ odvětví sociální pedagogiky vzdělává budoucí státně uznané vychovatelky a vychovatele.

Pro budoucí vychovatelky a vychovatele.

www.bsztechnikbautzen.de

 

Srbský institut/Serbski institut

1951 založen jako Institut pro výzkum srbského lidu při akademii věd v Berlíně. Oddělení výzkumu: Kulturní a sociální historie, jazykověda, empirický výzkum kultury/ folkloru. 1992 bylo vytvořeno samostatné výzkumné zařízení pro Sasko a Braniborsko. Institut má jedno stálé pracovní místo v Chotěbuzy a vydává dvakrát ročně – po původní „Maćica Serbska“ – sorabistický spis „Lětopis“. Veřejnosti je přístupná Srbská centrální knihovna a Srbský kulturní archiv.

www.serbski-institut.de