Chrám sv. Petra (Dom St. Petri)

Fleischmarkt

Chrám sv. Petra je od roku 1524 užíván společně katolickými a evangelickými věřícími. Tímto se jedná o nejstarší a současně největší simultánní kostel v Německu. Smlouvy uzavřené v dobách reformace platí dodnes a určují m. j. vlastnická práva a dobu jednotlivých bohoslužeb mezi církevními obcemi.

Kolem roku 1000 byl na tomto místě vystavěn farní kostel. 1213/21 následovalo založení chrámového kostela sv. Petra a jeho první výstavba. Po roce 1430 dospěl chrám do své dnešní podoby. 1456/63 byla postavena čtvrtá, jižní loď a 1492/97 byla dokončena stavba haly v pozdně gotickém stylu.

Po městském požáru v roce 1634 byla budova znovu postavena a vnitřek vybaven v barokním stylu. Ze dvou plánovaných věží byla realizována jen ta jižní a v roce 1664 doplněna o barokním „čepcem“. Restaurační práce proběhly v letech 1882/85, 1950/53 a 1987. Poté co byla v září 2007 sanace vnějšku ukončena, byla v listopadu 2015 ukončena sanace vnitřních prostor. Dvoje impozantní varhany uvnitř zajišťují nádherné ozvučení: V evangelické části „Opus 119“ budyšínské firmy „Orgelbau Hermann Eule“ z roku 1910, v katolické části o trochu menší nástroj budyšínské tradiční dílny Leopold Kohl.

1921 byl chrám katedrálou Míšeňské diecéze, od roku 1980 je konkatedrálou drážďansko-míšeňské diecéze.

Kontakt

Taucherkirche

Löbauer Straße

V roce 1553 byla Mariánská kaple z Taucherwaldu (u Uhyst) patřícímu městu přestěhována na dnešní místo Taucherkirche v Budyšíně. V letech 1598/99 byla po tom, co byla při vichřici zničena, znovu postavena. Z důvodu opakovaného poničení v letech 1620 až 1639 bylo nutné kotel znovu postavit. Při této příležitosti dostala budova svůj šikmý krov. Světlíky pocházejí ještě z této doby.

V letech 1778 až 1859 byl kostel několikrát zničen a znovu vystavěn a v roce 1899 byl později přistavěný hospitál zbourán. Po roce 1917 proběhlo základní obnovení celého kostela. 1954 byly opraveny varhany a zrenovovány vnitřní prostory. Dnes slouží Taucherkirche jako chrám, především na pohřby. Od roku 1997 je užíván také jako koncertní hala. Koncerty se konají v koncertní sezóně zpravidla každou 2. neděli v měsíci od března/dubna do listopadu.

1997 byla založena Nadace pro Taucherkirche, která se úspěšně snaží o zachování tohoto více než 400 let starého kostela. Nadace je i nadále závislá na peněžních darech.

Kontakt

Kostel sv. Michaela (Michaeliskirche)

Wendischer Kirchhof

Pozdně gotická stavba byla postavena v roce 1450 slouží od roku 1619 evangelickým, německým i srbským obcím v okolí Budyšína jako Svatostánek. V letech 2005 až 2007 byl tento evangelicko-luteránské církvi sv. Michaela náležící kostel cele renovován.

Kontakt

Kostel Marie a Marty (Maria-und-Martha-Kirche)

August-Bebel-Platz

Tato, jako „červený kostel“ známá kostelní budova je největším evangelickým chrámem ve městě. Kdysi stál kostel na Steinstraße, v rámci rozšiřování východní části města na konci 19. století byl kostel přesunut na nynější místo. Slavnostní otevření v novogotickém stylu postaveného kostela Marie a Marty drážďanského architekta Christiana Schramma bylo oslaveno na první adventní neděli v roce 1891.

Kontakt

Klášterní kostel sv. Kláry (Klosterkirche St. Clara)

Klosterstraße

„Klášter Klarisek věčné adorace“ existuje v Budyšíně od roku 1925. Tehdy se zde usídlily sestry a 4 žadatelky z kláštera ve Vídni. Také během dob před revolucí se tento klášter udržel, a dokonce se i rozrostl. 1950 byl z tohoto důvodu klášter rozšířen. 1971 byl postaven klášterní kostel zařízený drážďanským umělcem Friedrichem Pressem.

V současné době žije v klášteře 10 řádových sester sv. Kláry v osamocení. K zvláštnostem patří vedle moderního vyobrazení Krista od Friedriche Presse také klášterní zahrada. Zde byla v roce 2006 zasazena hrušeň, jež pochází ze známé hrušně sv. Kláry v klášteře Klarisek v Brixenu. 2014 byla slavnostně otevřena zahrada sv. Františka. Tady je možné všemi smysly vnímat elementy chvalozpěvu sv. Františka z Assisi a tím zřít stvoření v novém světle. Jako místo klidu a uvědomění je tato zahrada denně otevřena.

Kontakt

Kostel Liebfrauen

Kirchplatz

Kostel „našich milých žen“, také „srbský kostel“ ležel původně mimo městské hradby a byl v jeho mnoha staleté historii několikrát zničen. Jeho současný vzhled dostal vnitřek kostela v roce 1998.

Kostel byl poprvé zmíněn v roce 1293 jako kostel „našich milých žen“ na Salzmarktu, dnešnímu Kirchplatz. Od roku 1318 do 1865 se zde nacházel hřbitov. 1431 byl kostel zničen husity a 1443 znovu postaven. 1620, 1634 a 1686 byl kostel v období válek a při požáru opět zničen a 1690 jako kamenná hala znovu vystavěn. Od roku 1647 sloužila na místě 1634 zničeného kostela sv. Nikolaje jako farní kostel občanům z předměstí a katolickým Srbům z okolních obcí. 1848 byl kostel obnoven a proběhla renovace vnitřních prostor. Dnes se jedná o filiální kostel římsko-katolické církevní obce chrámu sv. Petra (srbský kostel).

Kontakt