Městský erb

Štít obsahuje erbové figury, které stojí na barevném podkladě. Základními barvami erbu jsou červená, zelená, žlutá, černá a bílá. Při honosnějším vyhotovení jsou žlutá a bílá jako zlatá a stříbrná (kovy). Přilba je vyjádřena různými způsoby (13.–15. Stol. ve formě hrnce, kbelíku, špičatá nebo žebrová přilba). Přilbovým ornamentem je na přilbě připevněná ozdoba (pero, křídla, rohy atd.), ve kterém se často opakuje téma štítu. Mezi ornamentem a přilbou se od 13. stol. vyskytovala třílistá koruna. Vrchol přilby tvoří popínavé rámování štítu. V barevném vyhotovení erbu vykazuje vrchol přilby barvy vlastního erbu.

Popis erbu

Hlavní částí erbu je štít. Ten je současně nejstarší částí erbu. Jako obraz erbu vystupuje na štítě zlatá nebo žlutá zeď s cimbuřím, což zabírá polovinu štítu. Nad ní se nachází modré pole. Jazyk heraldiky říká: „V modré zlatá zeď se třemi cimbuřími“. Zeď sestává z pěti kamenných vrstev včetně cimbuří. Přesně uprostřed zdi stojí jedno ze tří cimbuří, přičemž jsou ta dvě ostatní opřena o hranu na pravé a levé straně štítu. Zeď je postavena z 19 cihel, které jsou seřazeny napříč štítu s černými spáry. 11 cihel jsou vyjeveny jako naříznuté. K tomu jsou počítána i vnější cimbuří. Nad štítem se nachází doprava otočená žebrová přilba, která má jako vrchol třílistou občanskou korunu. Z vrcholu roste heraldická točenice, která popínavě obchází celý štít. Jako ornament vystupují otevřená křídla orla, která jsou taktéž otočena doprava. Na křídlech se opakuje téma zdi s cimbuřím. Ornament a popínavá točenice mají barvu štítu.

Poznámka

Použití budyšínského erbu musí být povoleno.