Herb miasta

Na tarczy, na kolorowym tle znajdują się symbole herbowe. Kolory podstawowe herbu to czerwień, zieleń, niebieski, żółty, czarny i biały. U szczególnie ozdobnych herbów zamiast zółtego i białego występuje złoty i srebrny (metale). Chełm spotyka się w różnej formie (w XIII - XV wieku jako chełm garnczkowy, turniejowy czy przyłbica. Cymer (klejnot herbowy) to element ozdobny przytwierdzony na górze chełmu (pióro, skrzydło, rogi itp.), przy czym często powtórzona jest tarcza. Pomiędzy chełmem a cymrem pojawia się od XIII wieku trójlistna korona. Tarczę oplatają wijące się labry. Na barwnie przedstawionych herbach labry występują w kolorach herbowych.

Opis herbu

Podstawą herbu jest tarcza. Jest to równocześnie najstarsza część herbu. Na tarczy znajduje się złoty lub żółty mur z blankami. Wypełnia on połowę tarczy. Nad murem widoczne jest niebieskie pole. Zgodnie z pojęciami używanymi w heraldyce jest to: „W niebieskim polu złoty mur z 3 merlonami“. Mur składa się z pięciu warstw łącznie z merlonami. Dokładnie na środku muru znajduje się jeden z merlonów, przy czym dwa pozostałe znajdują się przy prawej i lewej krawędzi tarczy. Mur składa się z 19 kamieni, które położone poziomo poprzedzielane są czarnymi fugami. 11 z nich przedstawiono jako przecięte kamienie. Do nich należą również dwa zewnętrzne merlony. Ponad tarczą umieszczono zwrócony w prawo chełm, na którym widnieje trójlistna korona. Labry utworzone są przez heraldyczne wstęgi oplatające herb. Chełm zwieńcza na wpół rozpostarte orle skrzydło a między koroną a skrzydłem powtarza się mur cynowy. Klejnot i labry posiadają kolory tarczy.

Uwaga

Użycie herbu miasta wymaga zgody.