Miasto Budziszyn korzysta od roku 2001 z możliwości szczególnego nagradzania zasłużonych obywateli, którzy w sposób wybitny wyrożnili się działając społecznie lub przyczynili się wyjątkowo do rozwoju miasta i dobra jego mieszkańców. Mieszkańcy i instytucje mogą zgłaszać odpowiednie kandydatury, które ocenia i zatwierdza Rada Miasta. Najwyższą formą wyróżnienia zasłużonych obywateli jest przyznanie obywatelstwa honorowego. Zasady przyznawania obywatelstwa honorowego zawarte są w „Statucie o przyznawaniu obywatelstwa honorowego miasta Budziszyna“, zostały one uregulowane w roku 2001. Na tej podstawie uhonorowano zasłużone osobistości poraz pierwszy w roku jubileuszowym 2002.

Honorowy obywatel Christian Schramm

Christian Schramm urodził się 3 maja 1952 r. w Burgstädt, gdzie dorastał i po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się zawodu tokarza. Po szkole zawodowej studiował pedagogikę religijną w Wyzszej Szkole w Moritzburgu. Rok 1974 stanowi dla niego początek pracy w Budziszynie. W tym roku podjął pracę na stanowisku diakona d.s. młodzieży w parafii Św. Piotra. Następnie pracował przez kilka lat jako katecheta okręgowy w Budziszynie.

W 1989 roku Christian Schramm został członkiem założycielem lokalnego Nowego Forum. Forum postawiło sobie za cel zmianę NRD, ponieważ członkowie-założyciele dostrzegali m.in. nieprawidłowości na linii państwo i społeczeństwo. Wspomniany cel doprowadził do tego, że Nowe Forum zostało uznane przez rząd NRD jako antypaństwowe i objęto go obserwacją służb bezpieczeństwa (STASI). Pomimo grożącego mu z tego powodu niebezpieczeństwa Christian Schramm kontynuował pracę w ruchu obywatelskim, przyczyniając się w ten sposób znacząco do przemian liberalno-demokratycznych w Niemczech. Ze względu na swą działalność i zasługi dla społeczeństwa został w 1990 r. wybrany większością głosów przez mieszkańców Budziszyna na burmistrza, a pózniej na nadburmistrza miasta. Urząd ten sprawował nieprzerwanie do 2015 roku.

Za czasów jego kierownictwa Budziszyn został odbudowany w obecnej formie. Dotyczy to zarówno przebudowy samego miasta, jak i obszaru rozwoju gospodarczego. Budynki starego miasta, za które odpowiada miasto Budziszyn, zostały odrestaurowane  dzięki pozyskanym dotacjom z odpowiednich programów oraz funduszom własnym. Rozbiórka wieżowca i starej szkoły oraz budowa nowoczesnego centrum handlowego Kornmarkt-Center, sprawiły, że teren ten został całkowicie przeprojektowany. Odrestaurowanie starówki nadało miastu nowe oblicze.

Od początku swojej działalności koncentrował się na odnowieniu sieci szkół i żłobków, Wcześniej niż miało to miejsce w innych miastach i gminach stworzono w Bautzen dobre warunki do opieki i edukacji dzieci i młodzieży, a także szybko nadrobiono zaległości poprzednich dekad.

Aby miasto mogło zainwestować w renowację budynków, musi najpierw stworzyć odpwiednie warunki do rozwoju gospodarczego, by przez odpowiednie dochody z podatków móc sfinansować to przedsięwzięcie. Pod tym względem rozwój obszarów przemysłowych Bautzen-Salzenforst i Bautzen Nord był kolejnym punktem ciężkości w pracy burmistrza Christiana Schramma. Wspomniane obszary przemysłowe zostały uzupełnione o cztery obszary i parki przemysłowe na terenie miasta. W rezultacie stworzono dobre warunki aby powstało ponad 24 000 miejsc pracy, dzięki czemu Budziszyn odgrywa wiodącą rolę na rynku pracy w regionie.

Jego praca jest widoczna nie tylko na terenie miasta. W latach 2001–2016 Christian Schramm piastował urząd Prezydenta Saksońskiego Sejmiku Miast i Gmin Saksonii reprezentując interesy zrzeszonych gmin wobec Wolnego Kraju Saksonii i RFN. Ponadto jako Prezydent i 1. Wiceprezydent Niemieckiego Związku Miast i Gmin od 2003 r. reprezentował interesy związku i jego członków wobec władz i organów RFN i UE.

Działalność Christiana Schramma to przede wszystkim praca na rzecz społeczeństwa. W bezinteresowny sposób angażował się w przebudowę i odnowę miasta Bautzen i znacząco przyczynił się do jego rzowoju. Dzięki niemu znaczenie i reputacja Budziszyna wzrosła rownież poza jego granicami. Taka postawa życiowa zostaje nagrodzona honorowym obywatelstwem miasta Budziszyna.

Lista honorowych obywateli miasta Budziszyn

Do honorowych obywatelek i obywateli miasta Budziszyn należą:

Pan Jan Buck (1922–2019)
Obywatel honorowy od 2007 roku.
Biografia Jan Buck

Pani Helga Schwarz (1928–2014)
Obywatelka honorowa od 2002 roku (Obywatelstwo honorowe przyznano w 2002 roku).
Biografia Helga Schwarz

Pan Dr. Siegfried Seifert (1936–2013)
Obywatelstwo honorowe przyznano w 2002 roku.
Biografia Dr. Siegfried Seifert

Pan Herbert Flügel (1908–2007)
Obywatel honorowy od 2006 roku.
Biografia Herbert Flügel