Mieszkańcy

Całkowita liczba mieszkańców miasta powiatowego Budziszyn: 40.450

Struktura mieszkańców

Obywatele z zameldowaniem stałym 40.450  
Z tego populacja męska 19.686 49 %
I żeńska 20.764 51 %
Mieszkańcy z zameldowaniem czasowym 1.922  
Z tego populacja męska 980 51 %
I żeńska 942 49 %
     
Mieszkańcy według przynależności państwowej.    
Niemcy 38.531  
Obcokrajowcy razem 1.919 4,7 %
Z tego, spośród krajów UE 421  
     
Gęstość zaludnienia (ilość osób na km²) 607  

Statystyka dzielnic miejskich

Ilu mieszkańców żyje w 25 dzielnicach Budziszyna? Gdzie mieszkają przeciętnie najmłodsi, a gdzie najstarsi? Odpowiedzi na te, jak też inne liczne pytania znajdą państwo w sprawozdaniu statystycznym o dzielnicach – Statistischen Bericht nach Stadtteilen

Położenie geograficzne

Budziszyn – miasto we wschodniej części Saksonii na Górnych Łużycach.

Długość wschodnia 14° 25'
Szerokość północna 51° 10'
  (Merydiany obliczone na ratusz)
   
Najwyższy punkt Chorberg (OT Salzenforst) 268,0 m n.p.m.
Najniższy punkt Dorfstraße Niederkaina 163,4 m n.p.m.
Najwyższy punkt w centrum miasta 219,0 m n.p.m.
Najniższy punkt w centrum miasta 177,5 m n.p.m.

Powierzchnia

Powierzchnia całkowita 66,63 km²  
Z tego zabudowania i do nich należące grunty 10,56 km² 16 %
Przestrzenie komunikacji lądowej 4,77 km² 7 %
Uprawy, ogrodnictwo 38,85 km² 58 %
Lasy i tereny wypoczynkowe 4,85 km² 7 %
Wody 6,41 km² 10 %
Pozostałe tereny 1,19 km² 2 %

Połączenia komunikacyjne

Autostrada (BAB) 4/E 40
Drogi państwowe 6, 96, 156
Lądowisko dla małych samolotów (pod Bautzen) (dopuszczalne do 13 Ton)
Połączenia kolejowe z Görlitz, Dreznem, Wrocławiem  
Międzynarodowy port lotniczy Dresden-Klotzsche, oddalony ok. 50 km.  

Źródło: Ewidencja meldunkowa ludności. | Stan danych na 31.12.2016