Herbert Flügel ma szczególne zasługi jako badacz historii ojczystej miasta Budziszyn i Łużyc Górnych. W minionych dziesięcioleciach zajmował się intensywnie historią, kulturą, pomnikami i budowlami regionu postulując ich zachowanie i docenienie. W licznych publikacjach, wykładach oraz jako przewodnik miejski przekazywał swoją wiedzę pełną głębokiej miłości i szacunku dla miasta, okolic i jego mieszkańców. Działał w wielu stowarzyszeniach, m.in. Stowarzyszenie Starówki, Koło Miłośników Łużyckiego Lata Muzycznego. Niezapomniany zostanie jego wkład w obchody 1000-lecia istnienia miasta: projekcja filmowa o Budziszynie. Do późnych lat brał Herbert Flügel aktywny udział w intelektualnym i kulturalnym życiu miasta.

Herbert Flügel urodził się w 1908 roku w Ellefeld (Vogtland). Rodzina przeniosła się w 1921 na działkę ojca w Wehrsdorf. Na Wielkanoc 1922 rozpoczął naukę w szkole Landständische Oberschule w Budziszynie i w 1928 zdał tu maturę. Następnie ukończył na Alma Mater Lipsiensis w Instytucie Pedagogicznym w Lipsku studia jako nauczyciel uniwersytetów ludowych. Poza okresem służby wojskowej i niewoli wojennej był przez wiele dziesięcioleci nauczycielem w różnych szkołach. Od 1948 roku mieszkał w Budziszynie.

Rada miasta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2006 postanowiła jednogłośnie przyznać Herbertowi Flügel za całokształt działalności tytuł honorowego obywatela miasta. Dnia 17 lipca 2006 roku w auli dzisiejszego Centrum Kształcenia Ekonomicznego, gdzie wręczono mu świadectwo maturalne Herbet Flügel przyjął z rąk Nadburmistrza Christiana Schramma to wysokie wyróżnienie. Mowę pochwalną wygłosił Dr. Siegfried Seifert, także honorowy obywatel miasta Budziszyna.