Obyvatelstvo

Celkové množství obyvatel velkého krajského města Budyšín: 40.450

Struktura obyvatel

obyvatelé s hlavním trvalým pobytem 40.450  
z toho muži 19.686 49 %
z toho ženy 20.764 51 %
     
Obyvatelé s vedlejším trvalým pobytem 1.922  
z toho mužů 980 51 %
z toho žen 942 49 %
     
Obyvatelé podle státní příslušnosti    
německá 38.531  
Cizinci celkem 1.919 4,7 %
z toho ze států EU 421  
     
Hustota obyvatelstva (obyvatel na km²) 607  

Statistika městských částí

Kolik obyvatel žije v 25 městských částech Budyšína? Kde žijí v průměru nejmladší obyvatelé, kde nejstarší? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek naleznete ve Zprávě města o městských částech.

Geografická poloha

Budyšín – leží v nejvýchodnější části Saska v Horní Lužici.

východní délka 14° 25'
severní šířka 51° 10'
  (Koordináty radnice)
   
nejvyšší bod Chorberg (městská část Salzenforst) 268,0 m n. m.
nejnižší bod Dorfstraße Niederkaina 163,4 m n. m.
nejvyšší bod v centru města 219,0 m n. m.
nejnižší bod v centru města 177,5 m n. m.

Plocha

Celková plocha 66,63 km²  
Z toho budovy příslušné volné plochy 10,56 km² 16 %
Dopravní plocha 4,77 km² 7 %
Hospodářské plochy/zahradní plochy 38,85 km² 58 %
Zalesnění/rekreační plochy 4,85 km² 7 %
Vodní plochy 6,41 km² 10 %
Ostatní plochy 1,19 km² 2 %

Dopravní napojení

Dálnice (BAB) 4/E 40
Státní silnice 6, 96, 156
Dopravní letiště Budyšín (do 13 tun)
Železnice směr Görlitz, Drážďany, Vratislav  
Mezinárodní letiště Drážďany-Klotzsche, vzdálené cca. 50 km  

zdroj: registr matričního úřadu | všechny hodnoty z: 31.12.2016