Unikátní pro Bautzen je interakce německé a srbské kultury. Srbové jsou slovanská menšina, která se po staletí láskyplně stará o svůj vlastní jazyk, kulturu a různorodé zvyky.

Prohlédněte si životní a umělecké dílo v Srbském muzeu a v tzv. Srbském domě. Vyzkoušejte exkluzivní srbské pokrmy v restauracích ve městě. Nebo zažijte kulturu zblízka v Německo-srbském lidovém divadle a Srbském národním souboru.

Další informace o srbské kultuře naleznete v kategorii Sorben.

Německo-srbské lidové divadlo Budyšín

Německo-srbské lidové divadlo Budyšín, jehož provozovatelem je Kraj Budyšín, je jedinečným profesionálním bikulturním divadlem v Německu.

Okolo 1000 představení, 25 premiér, obrovský herecký a loutkoherecký repertoár a velké množství divadla čekají na diváky každou divadelní sezónu Německo-srbského lidového divadla Budyšín. To vše si každoročně nenechá ujít více než 140.000 návštěvníků. S představeními v němčině, hornosrbštině a dolnosrbštině jsou jediným profesionálním divadlem v Německu, ve kterém jsou slyšet tři různé řeči na jednom pódiu. Srbské inscenace jsou do sluchátek simultánně tlumočeny do němčiny.

Vedle své role jako budyšínské městské divadlo funguje Německo-srbské lidové divadlo také jako divadlo kulturního prostoru celé Lužice s pravidelnými představeními v divadlech Görlitz, Žitava a Kamenz, v „Lausitzhalle Hoaerswerda“ a dalšími místy v celé Lužici až po Spreewald. V Budyšíně disponují dvěma divadly: „großes Haus“ (velký dům) je hlavním sídlem, od roku 2003 je v divadle na hradě Ortenburg k dispozici další pódium pro herecké inscenace pro náročnější a moderní „malé formy“, oblíbené loutkové divadlo pro dospělé a srbské loutkové divadlo pro děti a mládež.

Vrcholem a ukončením každé sezóny je každoroční letní divadlo na dvoře historického hradu Ortenburg. Zde je nabízen se pod širým nebem divadelní představení pro celou rodinu.

Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen
großes Haus

Das einzige professionelle bikulturelle Theater Deutschlands

Seminarstraße 12
02625 Bautzen

Phone +49 3591 584225
Fax +49 3591 584200
kontakt@theater-bautzen.de
www.theater-bautzen.de

Srbský národní ansámbl

Tvůrčí síla a umělecké hodnoty srbských tradic jsou zdrojem inspirace tvorby Srbského národního ansámblu. Tato umělecká skupina byla založena v roce 1952 z podnětu Domowiny, národního zastřešujícího svazu lužických Srbů. Podporován Nadací pro srbský lid se skupina věnuje, udržuje a rozvíjí v profesionálních odděleních balet, sbor a orchestr kulturní tradici Srbů.

Do repertoáru ansámblu patří soudobé hudební divadlo, stejně jako z generace na generaci předávané tance, ale i interpretace klasických děl srbských a mezinárodních hudebních dějin jsou v programu zastoupeny. Multinacionální ansámbl při tom ztělesňuje porozumění mezi tradicí a modernou, mezi Srby a jinými národy, které spolu v tomto regionu žijí a tím tvoří mimořádný umělecký potenciál.

Sorbisches National-Ensemble gGmbH

Äußere Lauenstraße 2
02625 Bautzen

Phone +49 3591 3580
Fax +49 3591 43096
ticket©sne-gmbh.com
www.sne-bautzen.de