Od roku 2002 využívá město Budyšín možnost, odměnit zasloužilé občanky a občany, kteří se projevili příkladným občanským angažmá a tím se zasloužili o dobro města a jeho občanů. Obyvatelé a instituce mají možnost podávat doporučení, která jsou městskou radou přezkoumána, a následně bude rozhodnuto. Nejvyšším oceněním pro zasloužilé občany je udělení čestného občanství. Jeho zásady byly stanoveny v „Ustanovení o udělování čestného občanství města Budyšína“ v roce 2001. Na tomto základě byli v roce tisíciletých oslav 2002 poctěni první zasloužilé osobnosti tímto oceněním.

Čestný občan Christian Schramm

Christian Schramm se narodil 3. května 1952 v Burgstädtu, kde vyrůstal a po absolvování školy se naučil oboru soustružení. Po tomto vyučení studoval náboženskou pedagogiku na Odborné vysoké škole náboženské pedagogiky v Moritzburgu. Začátkem jeho působení ve městě Budyšín je rok 1974, v němž získal místo diakóna pro práci s mládeží ve farnosti Sankt Petri. Poté následovalo několik let činnosti okresního katecheta v Budyšíně.

V roce 1989 se Christian Schramm stal zakládajícím členem místního Nového fóra. Fórum si stanovilo za cíl změnit NDR, protože zakládající členové viděli mimo jiné narušenou komunikaci mezi státem a společností. Výše uvedený cíl vedl k tomu, že vláda NDR označila Nové fórum za nepřátelské vůči státu a byla pod dozorem státní bezpečnosti. I přes toto osobní nebezpečí pokračoval Christian Schramm ve své práci v občanském hnutí a významně tak přispěl k reorganizaci svobodného demokratického základního řádu v naší zemi. Již v roce 1990 jej obyvatelé Budyšína velkou většinou uznali za starostu resp. primátora jako uznání této angažovanosti. Úřad, který měl bez přerušení zastávat do roku 2015.

Pod jeho vedením byl Budyšín představěn do současné podoby. To platí jak pro inovaci a vystavění – nových - budov, tak i pro oblast hospodářského rozvoje. Budovy ve starém městě, za které je odpovědné město Budyšín, byly rozsáhle zrekonstruovány pomocí získaných dotačních prostředků a odpovídajících vlastních prostředků. Kornmarkt byl rozsáhle přebudován, došlo k demolici výškové budovy a staré školy, jakož i k výstavbě nového nákupního střediska „Kornmarkt-Center“. V souvislosti s obnovou starého města zde byla formována jeho nová tvář.

Od začátku své činnosti se soustředil na renovaci v oblasti škol a mateřských školek, u níž byl dosažen takový stav renovace, který vytvořil dobré podmínky pro péči o děti a mladistvé a jejich vzdělávání dříve než v jiných městech.

Pokud město investuje značné prostředky do obnovy budov, musí být nejprve vytvořeny základy v oblasti hospodářství, aby bylo možné je financovat prostřednictvím příslušných příjmů z daní. V tomto ohledu se rozvoj průmyslových oblastí Bautzen-Salzenforst a Bautzen Nord stal dalším cílem pro primátora Christiana Schramma. Uvedené průmyslové oblasti byly doplněny o čtyři průmyslové oblasti nebo průmyslové parky ve městě. Byly tak vytvořeny rozsáhlé podmínky, aby bylo možné vytvořit více než 24 000 pracovních míst, a Budyšín tak tvoří nejdůležitější část trhu práce v regionu.

Jeho práce se nesoustředí jen na městskou oblast. V letech 2001 až 2016 Christian Schramm zastával funkci předsedy Saského spolku měst a obcí, a zastupoval tak zájmy obcí vůči Svobodnému státu Sasko a Spolkové vládě. Kromě toho ve funkcích prezidenta resp. 1. místopředsedy Německého svazu měst a obcí vede od roku 2003 kampaň za zájmy obcí vůči Spolkové vládě a Evropě.

Práce Christiana Schramma se věnovala službě společnosti po celý jeho život. Nezištným způsobem úspěšně bojoval za modernizaci města Budyšína a za jeho další rozvoj. Tím se mu podařilo zvýšit význam a pověst Budyšína za hranicemi našeho města. To představuje celoživotní úspěch, který je odměněn čestným občanstvím města Budyšín. .

Seznam čestných občanů města Budyšína

Čestné občanství města Budyšína bylo doposud uděleno:

Pan Jan Buck (1922–2019)
Čestné občanství obdržel v roce 2007.
Biografie Jan Buck

Paní Helze Schwarzové (1928–2014)
Čestné občanství obdržela v roce 2002.
Biografie Helze Schwarzové

Pan Dr. Siegfried Seifert (1936–2013)
Čestné občanství obdržel v roce 2002.
Biografie Dr. Siegfried Seifert

Pan Herbert Flügel (1908–2007)
Čestné občanství obdržel v roce 2006.
Biografie Herbert Flügel