Od malých butiků pod historickou klenbou po moderní nákupní centra. Buď centrálně ve středu města nebo jeho okraji – atraktivní směs branží nabízí budyšínským hostům různorodé možnosti nákupů a užívání. V centrálním nákupním městě v Horní Lužici se krátké cesty postarají o pohodlný nákup. Dynamický parkovací systém vám pomůže najít vhodné parkoviště v blízkosti vašeho cíle. Díky nápaditým akcím budyšínských obchodníků a „City- managementu“ spolku Innenstadt Bautzen e.V. je nakupování v Budyšíně stále znovu opravdovým zážitkem.