Helga Schwarzová byla narozena 1928 v Budyšíně. Po studiu na Vysoké škole hudební v Lipsku a externích státních zkouškách z matematiky byla od roku 1953 do 1988 učitelka hudební výchovy a matematiky na gymnáziu „Friedricha Schillera“ v Budyšíně. Zde založila roku 1953 sbor gymnázia Friedricha Schillera, který existuje dodnes. Po několik let organizovala nadregionálně významné semináře pro vedoucí sborů.

V dobách jejího mnoholetého působení jako učitelka hudební výchovy zprostředkovala celým generacím žáků lásku k hudbě a jejím příkladnou angažovaností přispěla k udržení humanistické hudební kultury i v dobách, které si kladly jiné ideologické priority. Její žáci si dnes vzpomínají na její vyučování, které bylo oproštěno ideologických předpisů této doby a což tvořilo markantní výjimku.

Kromě jejích úkolů ve škole donášela také hudbu na veřejná místa a organizovala vedle žákovských koncertů také mnohá jiná představení (např. „Judas Maccabäus“, „Bastien a Bastienne“, koncerty Richarda Wagnera), často se známými sólisty. Po ukončení pracovní kariéry se nadále angažovala v hudebním a kulturním životě města Budyšína. Po revoluci převzala na dva roky vedení hudební školy Budyšín. Při tom se jí podařilo v této, pro hudební vzdělávání mladých lidí složité, době proplout kolem všech nástrah a zařízení stabilizovat.

V květnu 1997 byla spoluzakladatelkou Nadace Taucherkirche, jejíž byla, s malou přestávkou, po celou dobu předsedkyní. Nadace se zásadně podílela na záchraně rozpadlého Taucherkirche (kostela) a restaurace renezančního portálu. Samozřejmě se také zde zásadně podílela na organizaci benefičních koncertů. Byla členem hudební komise evangelicko-luteránské církevní obce a aktivní v evangelickém chrámovém sboru.