Čestni wobydlerjo města Budyšina

Wot lěta 2002 wužiwa město Budyšin móžnosć, zasłužbne wobydlerki a zasłužbnych wobydlerjow, kotřiž ze swojim přikładnym wobydlerskim angažementom wusahuja a sej zasłužby wo dobro města a jeho wobydlerjow zdobychu, za swoje wukony wuznamjenić. Wobydlerjo a institucije móža wotpowědne namjety zapodać, kotrež měšćanska rada pruwuje a wo kotrychž potom rozsudźi. Najwjetše počesćenje za zasłužbnych wobydlerjow je spožčenje čestneho wobydlerstwa. Jeho zasady su so we "Wustawkach wo spožčenju čestneho wobydlerskeho prawa města Budyšina" w lěće 2001 wobzamknyli. Na tutym zakładźe so prěni raz w swjedźenskim lěće 2002 zasłužbne wosobiny z tutym wuznamjenjenjom česćowachu.

Jan Buk

Serbski moler Jan Buk je štyri lětdźesatki w Budyšinje skutkował. Jeho wusahowace zasłužby wo wuwiće wuměłstwa w našim měsće a w regionje počesći měšćanska rada na předwječoru jeho 85. narodnin ze spožčenjom čestneje wobydlerskeje dostojnosće.

Jan Buk narodźi so 2. awgusta 1922 w Njebjelčicach, tehdom wokrjes Kamjenc. Po wučbje a wojerskej słužbje studowaše wón wot 1947 do 1950 w pólskim Wrócławju, potom do 1953 w Drježdźanach molerstwo. Pódla swojeho wuměłskeho dźěła bě Jan Buk dwaceći lět dołho wučer za wuměłstwo na Serbskej wyšej šuli w Budyšinje a je nimo toho w rysowanskich kružkach nadarjenych hólcow a nadarjene holcy z města a regiona přewodźał. Wosebje skutkowna bě dźěławosć Jana Buka jako zamołwity za wuwučowanje we wotnožce Budyšin wječorneho studija Wysokeje šule za tworjace wuměłstwa Drježdźany.

Jan Buk bě za cyły rjad młódšich wuměłcow pozbudźer a přikład. 1991 přistupi Zwjazkej serbskich wuměłcow. Studijne jězby a pleinairy wjedźechu jeho do wšelakich europskich krajow. Z personalnymi wustajeńcami we wjacorych němskich městach, w Pólskej a Francoskej a z wobdźělenjemi na wustajeńcach w mnohich europskich krajach sta so znaty a sławny. Wón je mj. dr. nošer Myta Ćišinskeho, Budyskeho wuměłskeho myta a Wuměłskeho myta Hornjeje Łužicy. Jan Buk je najwuznamniši serbski wuměłc přitomnosće. Jeho molerstwo pozběhny prěnjotnje serbske tworjace wuměłstwo z historisce zawinowaneho folkloristiskeho wida a wotewri nowe dimensije. Jan Buk je w prěnim rjedźe moler, wón preferuje wolijowe molerstwo a akwarel. Jedna centralna tema jeho dźěła su wot spočatka 1980tych lět krajiny wuhlowych jamow w srjedźnej Łužicy. W swojich dźěłach zwobraznja zničenje intaktneje krajiny, wotdobywa pak jej w swojim molerskim přesadźenju tež harmoniju a rjanosć.

Lisćina čestnych wobydlerjow města Budyšina

Za čestnu wobydlerku resp. čestneho wobydlerja města Budyšina buchu dotal pomjenowani:

Knjeni Helga Schwarz (1928–2014)
Za čestnu wobydlerku pomjenowana w lěće 2002.
Biografija Helga Schwarz

Knjez dr. Siegfried Seifert (1936–2013)
Za čestneho wobydlerja pomjenowany w lěće 2002.
Biografija dr. Siegfried Seifert

Knjez Herbert Flügel (1908–2007)
Za čestneho wobydlerja pomjenowany w lěće 2006.
Biografija Herbert Flügel

Lisćina čestnych wobydlerjow města Budyšina do 2002

1895: Hermann von Salza und Lichtenau (1829–1915), swobodny knjez, wokrjesny hejtman Budyšina

1895: Otto von Bismarck, rajchski kancler

Gertrud Bobek (1898–2000), politikarka (KPD/SED), něhdyša statna sekretarka a zastupowaca NDR-ministerka za ludowe kubłanje 1954 do 1958, čestne wobydlerstwo skónčene