Památník Budyšín

„Mielkes Privatknas“ (Mielkův soukromý lapák), „Sonderhaftanstalt“ (zvláštní vězení) nebo „Stasi-Knast“ (Basa StB) – vězeňské zařízení Bautzen II mělo za dob bývalé NDR mnoho jmen – dnes se zde nachází památník. Ten vzpomíná na oběti obou budyšínských vězení, Bautzen I, tzv. „Gelbe Elend“ a Bautzen II. Tématickými těžišti památníku Bautzen II jsou:

  • Dějiny obou budyšínských vězení v době nacionálního socialsmu 1933 až 1945
  • Bautzen I jako sovětský speciální tábor 1945 až 1956
  • Vězení StB Bautzen II 1956 až 1989

V dřívějším vězení jsou vedle mnohých osudů vězněných také k vidění historická a politická pozadí jednotlivých period politického pronásledování. Vedle výstav a pravidelných prohlídek s průvodcem se konají předčítání, přednášky, rozhovory s pamětníky a promítání filmů. Památník byl založen 1993 z iniciativy Výboru pro Budyšín. Ve Výboru pro Budyšín se spolčili někdejší političtí vězni budyšínských vězení. Dnes pracuje památník pod zastřešením Nadace saských památných míst (Stiftung Sächsische Gedenkstätten).

Vstup do památníku je zdarma. Památník je možné prohlédnout individuálně, tedy bez průvodce.

Gedenkstätte Bautzen

Weigangstraße 8a
02625 Bautzen

Phone +49 3591 40474
Fax +49 3591 40475
info.bautzen@stsg.de
www.gedenkstaette-bautzen.de


open
täglich10.00 bis 18.00 Uhr
Freitag10.00 bis 20.00 Uhr
Führungen 
Freitag17.00 Uhr
Sonnabend, Sonntag
an Feiertagen
11.00 und 14.00 Uhr

Pohřebiště „Karnickelberg“

Na kopci „Karnickelberg“, ležící v Talstraße hned vedle věznice Budyšín, bylo pohřbeno mnoho mrtvých, kteří zemřeli ve speciálním táboře v letech 1945 až 1949. Na této vyvýšenině bylo městem Budyšín za finanční podpory svobodného státu Sasko a Spolkové republiky a ve spolupráci s Budyšínskou komisí a Lidovým svazem německé péče o válečné hroby zřízeno pohřebiště pro oběti komunistické krutovlády v budyšínských vězeních. Za ztížených podmínek se v letech 1992 až 1994 podařilo odkrýt část doposud neznámých míst pohřebišť speciálního tábora. V září 2000 byla v bezprostřední blízkosti zřízena pamětní kaple.

Od roku 2013 ústí památná cesta, která vede podél příkopu, ve kterém byli mrtví nalezeni, na tomto památném místě. Díky velkorysému daru podnikatele Prof. Dr. Reinfrieda Pohla, který v Budyšíně ztratil svého otce, se tím stalo dlouholeté přání přeživších a příbuzných obětí, vytvořit odpovídající památník, realitou. Figuru „usmíření“ drážďanského sochaře Alexandera Preißlera vítá návštěvníky a ztělesňuje přání dárce, aby toto místo vyjádřilo odpuštění, ale nebylo zapomenuto.

Gedenkstätte Bautzen

Weigangstraße 8a
02625 Bautzen

Phone +49 3591 40474
Fax +49 3591 40475
info.bautzen@stsg.de
www.gedenkstaette-bautzen.de


open
täglich10.00 bis 18.00 Uhr
Freitag10.00 bis 20.00 Uhr
Führungen 
Freitag17.00 Uhr
Sonnabend, Sonntag
an Feiertagen
11.00 und 14.00 Uhr

Pamětní kámen pobočky koncentračního tábora Groß-Rosen

Na Neuschen Promenade, podél řeky Sprévy a přímo na místě dnešního výrobce železničních vozidel Bombardier vzpomíná pamětní kámen na pobočku koncentračního tábora Groß Rosen.

Na ploše bývalého „Waggon- und Maschinenfabrik“ (Továrna na výrobu strojů a kolejových vozidel) bylo v roce 1940 založeno pracovní komando s dvěma tábory válečných zajatců za účelem nucených prací. Ke zvýšení produkce byla v roce 1944 založena pobočka koncentračního tábora Groß-Rosen a v dubnu 1945 byli do podniku přivezeni další vězni. 20. dubna byli všechny tábory rozpuštěny a velká část vězňů odvezena neznámo kam. Velká část tento pochod smrti nepřežila.

V roce 1979 bylo opět uvedeno do provozu pamětní místo pro oběti pobočky koncentračního tábora na místě znovu zprovozněné továrny. Kvůli přestavbě bylo pamětní místo v roce 1993 odstraněno a nebylo znovu postaveno. Dne 27. ledna 1997 byl mimo plochu podniku umístěn nový pamětní kámen na památku na pobočku koncentračního tábora. Vedle kamene byla také umístěna informační tabule o historii tohoto tábora.

Amt für Wirtschaft, Kultur, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kultur
Götz Müller

Room EG 01
Hauptmarkt 8
02625 Bautzen

Phone +49 3591 534-410
Fax +49 3591 534-411
goetz.mueller@bautzen.de