Bitte bleiben Sie zuhause. Bitte bleiben Sie gesund.

Liczby i Fakty

Liczby mówią nieraz więcej niż słowa. Tu otrzymają państwo przegląd najważniejszych danych miasta Budziszyna.

Szczegółowych informacji co do statystyk miejskich dostarczą państwu różne spisy Komunalnej Jednostki Statystycznej.

Dane zawarte są także na stronach Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii, skąd można zaczerpnąć dużo informacji o Budziszynie.

Mieszkańcy

Całkowita liczba mieszkańców miasta powiatowego Budziszyn: 40.450

Struktura mieszkańców

Obywatele z zameldowaniem stałym 40.450  
Z tego populacja męska 19.686 49 %
I żeńska 20.764 51 %
Mieszkańcy z zameldowaniem czasowym 1.922  
Z tego populacja męska 980 51 %
I żeńska 942 49 %
     
Mieszkańcy według przynależności państwowej.    
Niemcy 38.531  
Obcokrajowcy razem 1.919 4,7 %
Z tego, spośród krajów UE 421  
     
Gęstość zaludnienia (ilość osób na km²) 607  

Statystyka dzielnic miejskich

Ilu mieszkańców żyje w 25 dzielnicach Budziszyna? Gdzie mieszkają przeciętnie najmłodsi, a gdzie najstarsi? Odpowiedzi na te, jak też inne liczne pytania znajdą państwo w sprawozdaniu statystycznym o dzielnicach – Statistischen Bericht nach Stadtteilen

Położenie geograficzne
Budziszyn – miasto we wschodniej części Saksonii na Górnych Łużycach.

Długość wschodnia 14° 25'
Szerokość północna 51° 10'
  (Merydiany obliczone na ratusz)
   
Najwyższy punkt Chorberg (OT Salzenforst) 268,0 m n.p.m.
Najniższy punkt Dorfstraße Niederkaina 163,4 m n.p.m.
Najwyższy punkt w centrum miasta 219,0 m n.p.m.
Najniższy punkt w centrum miasta 177,5 m n.p.m.

Powierzchnia

Powierzchnia całkowita 66,63 km²  
Z tego zabudowania i do nich należące grunty 10,56 km² 16 %
Przestrzenie komunikacji lądowej 4,77 km² 7 %
Uprawy, ogrodnictwo 38,85 km² 58 %
Lasy i tereny wypoczynkowe 4,85 km² 7 %
Wody 6,41 km² 10 %
Pozostałe tereny 1,19 km² 2 %

Połączenia komunikacyjne

Autostrada (BAB) 4/E 40
Drogi państwowe 6, 96, 156
Lądowisko dla małych samolotów (pod Bautzen) (dopuszczalne do 13 Ton)
Połączenia kolejowe z Görlitz, Dreznem, Wrocławiem  
Międzynarodowy port lotniczy Dresden-Klotzsche, oddalony ok. 50 km.  

Źródło: Ewidencja meldunkowa ludności. | Stan danych na 31.12.2016