Honorowi obywatele miasta Budziszyn

Miasto Budziszyn korzysta od roku 2001 z możliwości szczególnego nagradzania zasłużonych obywateli, którzy w sposób wybitny wyrożnili się działając społecznie lub przyczynili się wyjątkowo do rozwoju miasta i dobra jego mieszkańców. Mieszkańcy i instytucje mogą zgłaszać odpowiednie kandydatury, które ocenia i zatwierdza Rada Miasta. Najwyższą formą wyróżnienia zasłużonych obywateli jest przyznanie obywatelstwa honorowego. Zasady przyznawania obywatelstwa honorowego zawarte są w „Statucie o przyznawaniu obywatelstwa honorowego miasta Budziszyna“, zostały one uregulowane w roku 2001. Na tej podstawie uhonorowano zasłużone osobistości poraz pierwszy w roku jubileuszowym 2002.

Jan Buck

Malarz serbołużycki Jan Buck działał przez cztery dziesięciolecia w Budziszynie. Rada miasta wyrózniła Jego za wybitne zasługi dla rozwoju sztuki w naszym mieście i regionie w przeddzień Jego 85. urodzin nadając tytuł Obywatela Honorowego Miasta.

Jan Buck urodził się 2 sierpnia 1922 roku w Nebelschütz w powiecie Kamenz. Po szkole i odbyciu służby wojskowej studiował w latach 1947 – 1950 malarstwo w polskim Wrocławiu, a następnie do 1953 w Dreźnie. Oprócz swej artystycznej działalności Jan Buck był nauczycielem plastyki w Średniej Szkole Serbołużyckiej w Budziszynie oraz opiekował się zdolną młodzieżą z Budziszyna i okolic prowadząc kółko plastyczne. Szczególnie intensywną działalność prowadził Jan Buck jako wykładowca Oddziału Budziszyn - zamiejscowego Wydziału Drezdeńskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Jan Buck był dla wielu młodszych artystów inspiracją i wzorem. W 1991 roku wstąpił do Serbołużyckiego Związku Artystów. Wyjazdy studyjne i plenery zawiodły go do wielu krajów europejskich. Jego imię rozsławiły wystawy indywidualne w licznych niemieckich miastach, w Polsce i we Francji oraz udział w wystawach zbiorowych w różnych miastach europejskich. Jest m.in. laueratem Nagrody im. Jakuba-Barta Cisinskiego, Budziszyńskiej Nagrody Artystycznej i Nagrody Artystycznej Łużyc Górnych. Jan Buck jest najbardziej znaczącym twórcą kultury serbołużyckiej. Jego malarstwo poraz pierwszy ukazało serbołużycką sztukę współczesną, pozwoliło oderwać się od historycznie uwarunkowanego folklorystycznego spojrzenia na Serbołużyczan i otworzyło nowe przestrzenie artystycznego wyrazu. Jan Buck jest przede wszystkim malarzem malującym olejnie i akwarelą. Głównym tematem jego obrazów od poczatku lat 80-tych są krajobrazy po kopalniach odkrywkowych na Łużycach Środkowych. W swoich dziełach przedstawia zniszczenie pierwotnego krajobrazu starając się jednak utrzymać całość swej myśli w harmonii piękna.

Lista honorowych obywateli miasta Budziszyn

Do honorowych obywatelek i obywateli miasta Budziszyn należą:

Pani Helga Schwarz (1928–2014)
Obywatelka honorowa od 2002 roku (Obywatelstwo honorowe przyznano w 2002 roku).
Biografia Helga Schwarz

Pan Dr. Siegfried Seifert (1936–2013)
Obywatelstwo honorowe przyznano w 2002 roku.
Biografia Dr. Siegfried Seifert

Pan Herbert Flügel (1908–2007)
Obywatel honorowy od 2006 roku.
Biografia Herbert Flügel

Lista honorowych obywateli miasta Budziszyn do 2002 roku

1895: Hermann von Salza und Lichtenau (1829–1915), Baron, Starosta w okręgu Bautzen

1895: Otto von Bismarck, Kanclerz Rzeszy

Gertrud Bobek (1898–2000), polityk (KPD/SED), była Sekretarzem Stanu i zastępcą Minstra Edukacji NRD w latach 1954–1958, obywatelstwo honorowe wygasło.