Bitte bleiben Sie zuhause. Bitte bleiben Sie gesund.

Herb miasta Budziszyn

Herb miasta

Na tarczy, na kolorowym tle znajdują się symbole herbowe. Kolory podstawowe herbu to czerwień, zieleń, niebieski, żółty, czarny i biały. U szczególnie ozdobnych herbów zamiast zółtego i białego występuje złoty i srebrny (metale). Chełm spotyka się w różnej formie (w XIII - XV wieku jako chełm garnczkowy, turniejowy czy przyłbica. Cymer (klejnot herbowy) to element ozdobny przytwierdzony na górze chełmu (pióro, skrzydło, rogi itp.), przy czym często powtórzona jest tarcza. Pomiędzy chełmem a cymrem pojawia się od XIII wieku trójlistna korona. Tarczę oplatają wijące się labry. Na barwnie przedstawionych herbach labry występują w kolorach herbowych.

Opis herbu

Podstawą herbu jest tarcza. Jest to równocześnie najstarsza część herbu. Na tarczy znajduje się złoty lub żółty mur z blankami. Wypełnia on połowę tarczy. Nad murem widoczne jest niebieskie pole. Zgodnie z pojęciami używanymi w heraldyce jest to: „W niebieskim polu złoty mur z 3 merlonami“. Mur składa się z pięciu warstw łącznie z merlonami. Dokładnie na środku muru znajduje się jeden z merlonów, przy czym dwa pozostałe znajdują się przy prawej i lewej krawędzi tarczy. Mur składa się z 19 kamieni, które położone poziomo poprzedzielane są czarnymi fugami. 11 z nich przedstawiono jako przecięte kamienie. Do nich należą również dwa zewnętrzne merlony. Ponad tarczą umieszczono zwrócony w prawo chełm, na którym widnieje trójlistna korona. Labry utworzone są przez heraldyczne wstęgi oplatające herb. Chełm zwieńcza na wpół rozpostarte orle skrzydło a między koroną a skrzydłem powtarza się mur cynowy. Klejnot i labry posiadają kolory tarczy.

Uwaga

Użycie herbu miasta wymaga zgody.