Čestní občané města Budyšína

Od roku 2002 využívá město Budyšín možnost, odměnit zasloužilé občanky a občany, kteří se projevili příkladným občanským angažmá a tím se zasloužili o dobro města a jeho občanů. Obyvatelé a instituce mají možnost podávat doporučení, která jsou městskou radou přezkoumána, a následně bude rozhodnuto. Nejvyšším oceněním pro zasloužilé občany je udělení čestného občanství. Jeho zásady byly stanoveny v „Ustanovení o udělování čestného občanství města Budyšína“ v roce 2001. Na tomto základě byli v roce tisíciletých oslav 2002 poctěni první zasloužilé osobnosti tímto oceněním.

Jan Buck

Srbský malíř Jan Buck působil po čtyři desetiletí v Budyšíně. Jeho vynikající zásluhy k rozvoji umění v našem městě a regionu poctila městská rada v předvečer jeho 85. narozenin udělením čestného občanství.

Jan Buck byl narozen 2. srpna 1922 v Nebelschütz, okres Kamenz. Po vyučení a vojenské službě studoval od 1947 do 1950 v polské Vratislavi, poté do roku 1953 v Drážďanech malířství. Vedle jeho uměleckých prací byl Jan Buck mnoho let výtvarný učitel na Srbské střední škole v Budyšíně a pečoval mimoto i o místní nadané chlapce a dívky v rámci odpoledního výtvarného kroužku. Obzvlášť intenzivní mělo dvacetileté působení Jana Bucka jako lektora na pobočce večerní školy drážďanské Vysoké školy výtvarného umění.

Jan Buck je vzorem a inspirací pro celou řadu mladých umělců. 1991 vstoupil do srbského uměleckého svazu. Studijní cesty ho přivedly do různých evropských zemí. Proslavily ho osobní výstavy v mnohých německých městech, v Polsku, Francii a společné výstavy v mnohých dalších městech Evropy. Je mimo jiné nositelem ceny Jakuba Barta Cisinskeho, Budyšínské ceny za umění a Hornolužické ceny za umění. Jan Buck je nejvýznamnějším srbským umělcem současnosti. Jeho malby poprvé vyzdvihly srbské výtvarné umění. Jeho malířské umění vyneslo poprvé srbské výtvarné umění z historicky podmíněného folklorního vnímání a otevřelo nové dimenze.

Jan Buck je především malíř, upřednostňuje olejomalbu a akvarel. Centrálním tématem jeho práce je od začátku 80. let krajina povrchových dolů ve střední Lužici. V jeho pracích zobrazuje poničení intaktní krajiny, svým vlastním stylem jim ale vdechne harmonii a krásu.

Seznam čestných občanů města Budyšína

Čestné občanství města Budyšína bylo doposud uděleno:

Paní Helze Schwarzové (1928–2014)
Čestné občanství obdržela v roce 2002.
Biografie Helze Schwarzové

Pan Dr. Siegfried Seifert (1936–2013)
Čestné občanství obdržel v roce 2002.
Biografie Dr. Siegfried Seifert

Pan Herbert Flügel (1908–2007)
Čestné občanství obdržel v roce 2006.
Biografie Herbert Flügel

Seznam čestných občanů Budyšína před rokem 2002

1895: Hermann von Salza und Lichtenau (1829–1915), Freiherr, Kreishauptmann zu Bautzen

1895: říšský kancléř Otto von Bismarck

Gertrud Bobek (1898–2000), politička (KPD/SED), bývalá státní tajemnice a zástupkyně ministra pro vzdělávání lidu NDR 1954 až 1958, čestné občanství bylo zrušeno