Bitte bleiben Sie zuhause. Bitte bleiben Sie gesund.

Čestní občané města Budyšína

Od roku 2002 využívá město Budyšín možnost, odměnit zasloužilé občanky a občany, kteří se projevili příkladným občanským angažmá a tím se zasloužili o dobro města a jeho občanů. Obyvatelé a instituce mají možnost podávat doporučení, která jsou městskou radou přezkoumána, a následně bude rozhodnuto. Nejvyšším oceněním pro zasloužilé občany je udělení čestného občanství. Jeho zásady byly stanoveny v „Ustanovení o udělování čestného občanství města Budyšína“ v roce 2001. Na tomto základě byli v roce tisíciletých oslav 2002 poctěni první zasloužilé osobnosti tímto oceněním.

Seznam čestných občanů města Budyšína

Čestné občanství města Budyšína bylo doposud uděleno:

Pan Jan Buck (1922–2019)
Čestné občanství obdržel v roce 2007.
Biografie Jan Buck

Paní Helze Schwarzové (1928–2014)
Čestné občanství obdržela v roce 2002.
Biografie Helze Schwarzové

Pan Dr. Siegfried Seifert (1936–2013)
Čestné občanství obdržel v roce 2002.
Biografie Dr. Siegfried Seifert

Pan Herbert Flügel (1908–2007)
Čestné občanství obdržel v roce 2006.
Biografie Herbert Flügel

Seznam čestných občanů Budyšína před rokem 2002

1895: Hermann von Salza und Lichtenau (1829–1915), Freiherr, Kreishauptmann zu Bautzen

1895: říšský kancléř Otto von Bismarck

Gertrud Bobek (1898–2000), politička (KPD/SED), bývalá státní tajemnice a zástupkyně ministra pro vzdělávání lidu NDR 1954 až 1958, čestné občanství bylo zrušeno