Logo der Stadt Bautzen
Bautz'ner Senf von Develey aus Kleinwelka

Hospodarstwo Budyšin

Budyšin je jako moderne, do přichoda orientowane hospodarske stejnišćo najwažniši dźěłodawar cyłeho regiona – z poskitkom 516 dźěłowych městnow na 1000 wobydlerjow steji město na čole wšěch sakskich komunow. Dwě třećinje tutych dźěłowych městnow wužiwaja so wot ludźi z wokoliny. Wažne wuměnjenje za to je zasadnje polěpšena infrastruktura. Při transeuropskej wuwićowej wósce, zwjazkowej awtodróze 4, zawěsćeja tři wot- a dojězdy krótke puće, runje tak wjacore zwjazkowe dróhi do wšěch směrow a železnica. Derje wutwarjene lětanišćo Budyšin-Lětoń zwjazuje město ze swětom. Global Player kaž Bombardier Transportation (CA), AFT-Transportne připrawy (CH), edding abo Sphairon Access Systems tzwr maja swoje produkciske stejnišća w našim měsće, wone su wodźace marki abo produkuja Brand Marks „made in Budyšin“. Jadrowe kompetency leža w našich klučowych branžach kolijo- a wozydłotwarstwa, dodawanskeje industrije za motorske jězdźidła, graty- a formotwarstwa, předźěłanja plasty, produkcije pisanskich nastrojow abo připrawytwarstwa. Lukratiwne industrijowe a přemysłowe přestrjenje a přihódne kóštowe struktury činja přisydlenje w Budyšinje wosebje efektiwne – jenož 25 minutow jězby wot krajneje stolicy zdalene, móža předewzaća tule z najwyšim spěchowanjom swojich inwesticijow ličić.

Hospodarske stejnišćo Budyšin

Budyšin prezentuje so z přeswědčacej branžowej paletu jako wažne stejnišćo mašino-, připrawy- a gratytwarstwa, twarstwa kolijowych jězdźidłow a zhotowjenja plastowych dźělow. Mjezynarodnje agěrowace předewzaća kaž Philips Röntgentechnik, Bombardier Transportation z wagonotwarom (zawod Budyšin) abo zhotowjenje pisanskich nastrojow Edding postajeja hospodarsku strukturu runje tak kaž wukonliwa twarska industrija a sylne rjemjesło. Nowe firmy inowatiwneje informaciskeje techniki a předźěłanja datow kaž na př. Vodafone etablěruja Budyšin jako stejnišćo za technologije přichoda.

  Zaměry

 • Za přichod nošne wuwiće hospodarstwa a přemysła
  Budyšin je dźensa zaso renoměrowane hospodarske stejnišćo. Naš zaměr je, wuchadźejo z tutych dobrych wuměnjenjow dowěru do tutoho stejnišća dale wutwarjeć.

 • Zesylnjenje jako politiske, hospodarske a kulturne srjedźišćo regiona
  Hižo nětko je Budyšin zarjadniske srjedźišćo regiona z wjace hač 25 statnymi a priwatnymi institucijemi. Přez zhromadne dźěło ze Zhorjelcom a Wojerecami w Nadcentralnym zwjazku městow budźe centralny wuznam Budyšina dale rosć.

 • Wutwar turizma
  Nahladne inwesticije za polěpšenje turistiskeje infrastruktury su k tomu wjedli, zo so wjacednjowy turizm derje wuwiwa. Tež wuměnjenja za zarjadowanja a kongresy su so polěpšili. Žiwa kultura a rěč serbskeje mjeńšiny, přikładnje saněrowane stare město a powabliwa wokolina wučinja, zo je naše město wosebje přićahliwe.

 • Wotćeženska funkcija za Drježdźany
  Spěšna docpějomnosć Drježdźan, přihódne kóšty za pódu, přistupnjenje a wudźeržowanje na přemysłowych a industrijowych přestrjenjach blisko města a podłu awtodróhi A 4 kaž tež atraktiwne bydlenja činja Budyšin za přisydlenje wosebje zajimawy.

Wobchadne zwiski

Zwjazkowa awtodróha (BAB) 4 / E 40
Zwjazkowe dróhi 6, 96, 156
Wobchadne přizemjenske městno Budyšin (hač k 13 tonam dopušćene)

Železniske čary do Zhorjelca, Drježdźan, Wrócławja 

Mjezynarodne lětanišćo Drježdźany-Klotzsche, ca. 50 km zdalene
Startowa strona | Sitemap Impresum Datowy škit | Tekstowa wersija Započatk strony

Kontakt

Měšćanske zarjadnistwo Budyšin Zarjad za hospodarske spěchowanje
Mjasowe wiki 1
02625 Budyšin
Telefon: 0 35 91 / 5 34 - 5 90 /-91
Telefaks: 0 35 91 / 5 34 - 5 99
E-Mail: wirtschafts-
foerderung@bautzen.dePołoženje na měšćanskim planje pokazać