Logo der Stadt Bautzen
sight of the historic city centre

Witajće k nam!

Lubi wopytowarjo,

Blick über die Dächer der Altstadt auf den Dom St. Petriwitam Was wutrobnje na web-stronach města Budyšina a w Budyskej wobydlerskej syći. Tu namakaće na mnohe prašenja, kotrež k našemu městu maće, wotmołwu abo praweho partnera, kiž Wam dale pomha. Při tym dźemy dalše kročele hač k „wirtuelnej radnicy“. Z pomocu integrowaneho wjednika za wšě žiwjenske połoženja móžeja so wobydlerjo a předewzaća wo tym informować, kajke prawa a winowatosće z jich aktualneje situacije wuchadźeja a kajke posłužby zarjadow móžeja za to wužiwać. Tohorunja wobšěrny formularowy serwis, online wupjelnjujomny, k tomu słuša a zalutuje někotremužkuli puć na hamty. Wužiwarjo našeje Měšćanskeje biblioteki móžeja online we wobstatku „listować“ a něštožkuli woměrje wot doma wobstarać.

Wuraznje pozbudźamy Budyske firmy, zarjadnišća a towarstwa, so do našeje datoweje banki firmow zapisać. (Přez link na swójsku domjacu stronu pleće so syć informacijow a komunikacije dale a tak dožiwjamy mnohostronskosć a čiłosć našeho města.) Wotdawna ma Budyšin swoje wrota za hosći wotewrjene – nětko chcemy po móžnosći wjele hosći tež přez digitalne wrota přiwabić. A wězo so nadźijamy, zo zechce so Wam po wirtuelnym wopyće na puć podać do našeho rjaneho města, kotremuž spožčichu wot tysac lět sem jich němscy a serbscy wobydlerjo charakteristiski raz.

Wutrobnje witajće k nam do tysaclětneho Budyšina!

Startowa strona | Sitemap Impresum Datowy škit | Tekstowa wersija Započatk strony